Skriftlig eksamen for elever er avlyst

Skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring er avlyst våren 2021. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen. Du finner oversikt i denne artikkelen.

Vi oppdaterer saken fortløpende.

Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen

Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen innen 1. mars. Dette må dere gjøre selv om eksamen er avlyst. Elevpåmeldingene vil deretter bli registrert med status "eksamen avlyst" 2. mars.

Hvis dere etterpåmelder elever etter 1. mars, vil disse ikke automatisk får status "eksamen avlyst". Skolen må selv registrere status "eksamen avlyst" for disse elevene i menyvalget "kandidatstatus og karakter" i PAS.

Selv om eksamen ikke skal gjennomføres, kan ikke en kandidat meldes på to forskjellige eksamener på samme dato.

For elever i videregående som likevel skal gjennomføre eksamen, (se under "Hvem skal gjennomføre eksamen?") må skolene endre status fra "eksamen avlyst" til "deltatt" så snart som mulig etter 2. mars.

Hvem skal gjennomføre eksamen?

Oppsummering av høring

I mars ble det på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sendt ut høring om endringer i regelverket for eksamen våren 2021.  Les oppsummeringen og våre råd

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om smittevern for privatisteksamen.

10. trinn

Muntlig eksamen gjennomføres for avgangselevene på 10. trinn.

vg3

Avgangselevene på vg3 skal gjennomføre én muntlig eksamen.

Krav til eksamen i noen yrkesfag

Alle sentralt gitt skriftlige eksamener på yrkesfag vil bli arrangert våren 2021. Alle lærlinger (inkludert alle særløp), praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen i henhold til kravene i læreplanene.

Eksamen for elever med behov for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal gjennomføres.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra krav om eksamen i fag hvor eksamen må avlegges før fag- eller svenneprøve. Det samme gjelder for eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering. Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, så lenge det foreligger gyldig vitnemål.

Dette gjelder Vg3, og enkelte kandidater på Vg2-nivå:

 • Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget – AMM3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen automatiseringsfaget – AUT4002/4003/4030
 • Børsemakerfaget – BMF3002/3003/3030
 • Dataelektronikerfaget – DAT4002/4003/4030
 • Elektrikerfaget – ELE3002/3003/3030
 • Energimontørfaget – EMO3002/3003/3030
 • Energioperatørfaget – EOP3002/3003/3030
 • Heismontørfaget – HEI3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen maritim elektriker – MEL3005/3103/3030
 • Maritim elektrikerfaget - MEL4002
 • Signalmontørfaget – SIG3002/3003/3030
 • Telekommunikasjonsmontørfaget – TEL3002/3003/3030
 • Betongfaget  –  BET3102
 • Bilfaget, lette kjøretøy –  BMK3102
 • Fjell- og bergverksfaget – FJE3102
 • Grafisk produksjonsteknikk  – GPT3102 
 • Helsearbeiderfaget – HEA3102 
 • Institusjonskokkfaget –  IKO3102 
 • Kokkfaget – KOK3102 
 • Konditorfaget –  KON3102 
 • Malerfaget – MAL3102 
 • Murerfaget – MUR3102 
 • Servitørfaget –  SER3102 
 • Tømrerfaget –  TMF3102 
 • Yrkessjåførfaget – YRK3102 

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Fylkeskommunen kan avholde ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021. Elevene skal ta eksamen sammen med privatistene våren 2021. Dette gjelder også for friskolene etter §3-30-§3-32 i forskrift til friskoleloven.

Har du spørsmål om disse eksamenene, må du kontakte fylkeskommunen/vertskommunen som er arrangør.

Tverrfaglig eksamen

Alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg2, tverrfaglig skriftlig eksamen i brønnteknikk på vg2 og alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg3 er avlyst.

Elever som får den tverrfaglige eksamenen sin avlyst skal likevel kunne få vitnemål. Forskrift til opplæringsloven §3-48 kommer ikke til anvendelse for eksamener som er avlyst for elever som skulle hatt eksamen våren 2020 og våren 2021.

Ytterligere informasjon

Elever på 10. trinn

Skriftlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Muntlig eksamen går som planlagt.

Elever på 10. trinn får fullverdige vitnemål uten skriftlig eksamen. På vitnemålet vil det stå at skriftlig eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Elever i videregående

Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske, praktiske og tverrfaglige eksamener på Vg1 og Vg2 er avlyst for elever.

Alle skriftlige eksamener for elever på Vg3 er også avlyst, med unntak av sentralt gitt eksamen i yrkesfag som angitt i kapitlet om krav til eksamen i visse utdanninger.

I tillegg avlyses alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener for elever på Vg3.

Elevene på Vg3 skal gjennomføre muntlig eksamen.

Elevene får fullverdige vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!