Muntlig eksamen for elever er avlyst

Muntlig eksamen våren 2021 er avlyst. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen. Du finner oversikt i denne artikkelen. 

Muntlig eksamen for elever er avlyst

Vi oppdaterer saken fortløpende.

Muntlig eksamen for elever er avlyst våren 2021. Dette gjelder også for elever på 10. trinn og vg3, og voksne deltakere i grunnskolen, videregående opplæring og i FVO-modulforsøket. 

Elevene får vitnemål

Elevene får fullverdige vitnemål selv om eksamen er avlyst. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst. Dette vil ikke få konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene i videregående opplæring må fortsatt bestå alle fagene for å få vitnemål.

Elever og voksne som har avholdt muntlig eksamen før muntlig eksamen ble avlyst

Elevene og deltakerne som har avlagt muntlig eksamen, skal ikke bli skadelidende for at beslutningen om avlysning av eksamen kom etter eksamensgjennomføringen. Elevene og deltakerne gis derfor en mulighet til å velge om de ønsker å få eksamenskarakteren ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Hovedregelen er likevel at karakteren ikke skal føres på dokumentasjonen, med mindre eleven eller deltakeren ber om det. Det er derfor viktig at skolen eller skoleeier sørger for å informere elevene og deltakerne om denne valgmuligheten.

Se også informasjon om midlertidig regelverk for grunnopplæringen om covid-19

Hvem skal gjennomføre eksamen?

Privatister

Privatisteksamener skal gjennomføres som vanlig. Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om smittevern for privatisteksamen.

Dokumentasjonskrav ved fravær relatert til covid-19

Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år). Dette gjelder også privatister.

Les mer om endringer i midlertidig forskrift for våren 2021 på regjeringen.no

Krav til eksamen i noen yrkesfag

Alle sentralt gitt skriftlige eksamener på yrkesfag vil bli arrangert våren 2021. Alle lærlinger (inkludert alle særløp), praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen i henhold til kravene i læreplanene.

Eksamen for elever med behov for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal gjennomføres.

Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra krav om eksamen i fag hvor eksamen må avlegges før fag- eller svenneprøve. Det samme gjelder for eksamen som kreves for flyteknisk sertifisering. Autorisasjon etter helsepersonelloven vil gis selv om det er gitt dispensasjon fra eksamen, så lenge det foreligger gyldig vitnemål.

Dette gjelder Vg3, og enkelte kandidater på Vg2-nivå:

 • Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget – AMM3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen automatiseringsfaget – AUT4002/4003/4030
 • Børsemakerfaget – BMF3002/3003/3030
 • Dataelektronikerfaget – DAT4002/4003/4030
 • Elektrikerfaget – ELE3002/3003/3030
 • Energimontørfaget – EMO3002/3003/3030
 • Energioperatørfaget – EOP3002/3003/3030
 • Heismontørfaget – HEI3002/3003/3030
 • Tverrfaglig eksamen maritim elektriker – MEL3005/3103/3030
 • Maritim elektrikerfaget - MEL4002
 • Signalmontørfaget – SIG3002/3003/3030
 • Telekommunikasjonsmontørfaget – TEL3002/3003/3030
 • Betongfaget  –  BET3102
 • Bilfaget, lette kjøretøy –  BMK3102
 • Fjell- og bergverksfaget – FJE3102
 • Grafisk produksjonsteknikk  – GPT3102 
 • Helsearbeiderfaget – HEA3102 
 • Institusjonskokkfaget –  IKO3102 
 • Kokkfaget – KOK3102 
 • Konditorfaget –  KON3102 
 • Malerfaget – MAL3102 
 • Murerfaget – MUR3102 
 • Servitørfaget –  SER3102 
 • Tømrerfaget –  TMF3102 
 • Yrkessjåførfaget – YRK3102 

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS)

Fylkeskommunen kan avholde ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021. Elevene skal ta eksamen sammen med privatistene våren 2021. Dette gjelder også for friskolene etter §3-30-§3-32 i forskrift til friskoleloven.

Har du spørsmål om disse eksamenene, må du kontakte fylkeskommunen/vertskommunen som er arrangør.

Tverrfaglig eksamen

Alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg2, tverrfaglig skriftlig eksamen i brønnteknikk på vg2 og alle tverrfaglige praktiske eksamener på vg3 er avlyst.

Elever som får den tverrfaglige eksamenen sin avlyst skal likevel kunne få vitnemål. Forskrift til opplæringsloven §3-48 kommer ikke til anvendelse for eksamener som er avlyst for elever som skulle hatt eksamen våren 2020 og våren 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!