Eksamen, standpunkt og vitnemål

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. 

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Elever på 10. trinn

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Elever i videregående

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Felles for både 10. trinn og videregående

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer. 

Standpunkt

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt. For å sikre at alle elever skal få standpunkt er det viktig at skolene jobber på en slik måte at lærerne kan overta for hverandre dersom faglærer blir syk.

For at dere skal få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, må dere formidle til elevene at de deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre. Kravene til å sette standpunkt før eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunkt helt mot slutten av skoleåret.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Del gjerne erfaringer og tips rundt standpunktvurdering med kollegaer eller med andre skoler. Bruk gjerne ressurser for erfaringsutveksling, for eksempel lokale nettverk eller ressurer som standpunktvurderingsarbeid fra Høgskolen i Innlandet.

Les mer om standpunktvurdering

Les om hvordan du kan vurdere elevene når de jobber hjemmefra

Vitnemål

Vi kommer til å lage nye vitnemålsmerknader som skal brukes på årets vitnemål i grunnskolen og i videregående opplæring.

Det vil komme informasjon om merknadstekst på et senere tidspunkt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!