Digital undervisning

Skoleeier må prioritere opplæring og kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy og lage en plan for dette arbeidet. Dette er spesielt viktig hvis elevene må få opplæring hjemme. 

Elevene har behov for god undervisning uavhengig av om de er hjemme eller på skolen. Det er derfor viktig med en god digital praksis som støtter opplæring uavhengig av hvor elevene befinner seg. Dette gjelder både klasseromsundervisning, hybrid undervisning og fjernundervisning. En god digital praksis har merverdi også i det fysiske klasserommet på skolen. 

Praktiske tips til hjemmeundervisning

Kompetansepakken Digital undervisning – på skolen og hjemme gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere som skal ivareta elevenes opplæring på best mulig måte, uavhengig om de er fysisk på skolen eller hjemme. Vi anbefaler at dere gjennomfører kompetansepakken som et sammenhengende utviklingsarbeid, men den kan også brukes med utgangspunkt i enkeltmoduler. Pakken tar utgangspunkt i tre ulike scenarioer: 

  1. klasseromsundervisning - elevene er til stede på skolen 
  2. hybrid undervisning - elevene er både hjemme og på skolen (en kombinasjon av undervisning på skolen og fjernundervisning) 
  3. fjernundervisning - i særskilte tilfeller der alle elever er hjemme (helt stengt skole) 

Hvilket system skal skolene bruke?

Det finnes mange ulike kommunikasjonsløsninger, læringsplattformer og digitale ressurser som skolene kan ta i bruk hvis elevene får opplæring hjemme. Vi anbefaler å bruke Feide som innloggingsløsning. Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever også Feide-innlogging.

Skoleeier har ansvar for hvilke systemer skolene skal bruke. Hvis dere likevel benytter andre løsninger enn systemene skolen allerede har, er det viktig å være oppmerksom på at disse kan ha dårligere vern av personopplysninger. Dere bør derfor unngå å dele opplysninger av sensitiv karakter i slike kanaler, f.eks. opplysninger om fysisk og psykisk helse, karakterer osv.

Personvern er ikke til hinder for nettundervisning. Ifølge Datatilsynet er det mulig å gjennomføre hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter.