Digital undervisning

Skoleeier må prioritere opplæring og kompetanseutvikling i bruk av digitale verktøy og lage en plan for dette arbeidet. Dette er spesielt viktig hvis elevene må få opplæring hjemme. 

Praktiske tips til hjemmeundervisning

 

Kompetansepakke for digital samhandling og fjernundervisning

Kompetansepakken gir støtte til skoleeiere, skoleledere og lærere i digital samhandling og fjernundervisning. Materialet kan tilpasses en situasjon der elevene samtidig er hjemme og på skolen. I denne situasjonen anbefaler vi å se nøye på tipsene i modul 2.3 "Dialog om læring" samt modul 4 "Fjernundervisning".

Hvilket system skal skolene bruke?

Det finnes mange ulike kommunikasjonsløsninger, læringsplattformer og digitale ressurser som skolene kan ta i bruk hvis elevene får opplæring hjemme. Vi anbefaler å bruke Feide som innloggingsløsning. Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanningssektoren. Mange av de digitale tjenestene som er i bruk i nettbasert undervisning krever også Feide-innlogging.

Skoleeier har ansvar for hvilke systemer skolene skal bruke. Hvis dere likevel benytter andre løsninger enn systemene skolen allerede har, er det viktig å være oppmerksom på at disse kan ha dårligere vern av personopplysninger. Dere bør derfor unngå å dele opplysninger av sensitiv karakter i slike kanaler, f.eks. opplysninger om fysisk og psykisk helse, karakterer osv.

Personvern er ikke til hinder for nettundervisning. Ifølge Datatilsynet er det mulig å gjennomføre hjemmeundervisning på gode og personvernvennlige måter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!