Beredskapsplan for barnehageeiere

Barnehageeier må ha en beredskapsplan som sikrer et godt barnehagetilbud og ivaretar hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift. Barnehageeier må ta høyde for raske endringer i smittesituasjonen i beredskapsplanleggingen.

Barnehageeier må:

 • Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
 • Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
 • Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt og det betyr at du må planlegge for alle situasjoner; både grønn, gul og rød. Barnehageeier må derfor lage en beredskapsplan slik at de rask kan innføre tiltakene i trafikklysmodellen, og slik at de raskt veksle mellom de ulike nivåene. Rådene nedenfor er ment for å støtte til barnehageeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan.

Hva bør en beredskapsplan for opp- og nedtrapping inneholde?

Målsetting

Sikre at barnehagene er i stand til raskt å innføre eller trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Ansvar

Barnehageeiers ansvar:
Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

Smittevernmyndighetenes ansvar: 
Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Tiltak

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har:

 • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør om det er behov for å innføre tiltak i barnehagene i kommunen, og hvilket tiltaksnivå (grønt, gult eller rødt) barnehagene skal iverksette
 • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for organisering for eksempel plan for organisering i kohorter. 
 • rutiner for god hygiene
 • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke (f.eks. en vikarpool)
 • rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig med lokaler.  Det vil si alternative måter å organisere dagen på når barnehagen er gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler. 
 • tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon
 • forsvarlig matservering i gul og rød situasjon

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!