Beredskapsplan for barnehageeiere

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak skolene bør følge. 

Barnehageeier må:

 • Sikre at barnehagene har god og oppdatert informasjon om smittesituasjonen, gjeldende regelverk og smittevernveiledere.
 • Videreformidle informasjon til barnehagene for å forebygge smittespredning, formidle råd og veiledning fra nasjonale myndigheter.
 • Sikre at barnehagene opprettholder forsvarlig drift i tråd med smittevernrådene gitt av nasjonale myndigheter ut fra smittesituasjonen til enhver tid.

Smittevernsituasjonen kan endre seg raskt og det betyr at du må planlegge for alle situasjoner; både grønn, gul og rød. Barnehageeier må derfor lage en beredskapsplan slik at de rask kan veksle mellom de ulike nivåene. Rådene nedenfor er mens for å støtte til barnehageeiere i arbeidet med å utarbeide en beredskapsplan.

Hva bør en beredskapsplan for opp- og nedtrapping inneholde?

Målsetting

Sikre at barnehagene er i stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen.

Ansvar

Barnehageeiers ansvar:
Det er offentlige og private barnehageeiere som er ansvarlig for barnehager i Norge. Barnehageeier har ansvaret for barnehagene og er derfor ansvarlig for at smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte. For å begrense smitte er det en rekke tiltak som man må og kan sette i verk. Tiltakene varierer ut fra smittesituasjonen, som beskrevet i smittevernveilederne.

Smittevernmyndighetenes ansvar: 
Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult, rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Tiltak

Barnehageeier må sørge for at barnehagene har:

 • kontakt med smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene i barnehagene skal iverksette
 • rutiner/planer for kontaktreduserende tiltak i gul og rød situasjon. Blant annet for organisering for eksempel plan for organisering i kohorter. 
 • rutiner for god hygiene
 • planer (rutine) for forsterket renhold i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig bemanning dersom ansatte blir syke (feks en vikarpool)
 • rutiner for oppmøte- og hentetider i gul og rød situasjon
 • tilstrekkelig med lokaler.  Det vil si alternative måter å organisere dagen på på gult og rødt nivå. Eksempel uteaktiviteter og bruk av andre lokaler. 
 • tilstrekkelig utstyr i gul og rød situasjon
 • forsvarlig matservering i gul og rød situasjon

Beredskap: smittevernveiledere

Se smittevernveileder for barnehage

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!