Barnehager, skoler og SFO kan ha kortere åpningstid

Hovedregelen er at skoler, barnehager og SFO skal gi et tilbud på samme måte som før stengning, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.

Torsdag 16. april kom det nye forskriftsbestemmelser som skal sikre at barnehager, skoler og SFO åpner på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Nå blir forskriften presisert for å tydeliggjøre at det er lov å korte ned åpningstiden dersom smittevernhensyn gjør det nødvendig.

Barnehagene, skoler og skolefritidsordninger kan også redusere antallet barn eller elever som er til stede samtidig, for eksempel at ulike barnegrupper er tilstede til ulik tid.

Må ha tilbud til personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Barnehager, skoler og SFO som har kortere åpningstid, må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene. 

Full foreldrebetaling

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Les mer om saken på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!