April 2022: Rapportering til Kunnskapsdepartementet om koronasituasjonen våren 2022 – skolens arbeid med fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å lage månedlige rapporer gjennom våren 2022, om status for og konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler. Dette er april-rapporten, som ble sendt til Kunnskapsdepartementet 8. april 2022. 

Svar til Kunnskapsdepartementet på oppdragsbrev 2022-013

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!