Kvalitetskriterium i PP-tenesta

For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke til kvalitetsutvikling i PP-tenesta.

Kvart kriterium inneheld rettleiande punkt som forklarer korleis PP-tenesta, kommunar, fylkeskommunar, barnehagar og skolar kan arbeide og samarbeide for å utvikle god kvalitet i tenesta.

Omgrepet skoleeigar refererer til kommunen og fylkeskommunen som skoleeigar. Omgrepet barnehagemyndigheit referer til kommunen. Kvalitetskriteria gjeld òg for friskolar så langt det følgjer av friskolelova § 3-6. 

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!