Foreldrerepresentanter i skolen

Skolen har en rekke råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er regulert i opplæringslovens kapittel 11.

Lovpålagt

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene skal være i flertall. SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.

Veileder om arbeidet til skolemiljøutvalg

Rettleiaren for medlemmer i skolemiljøutval - nynorsk (pdf)
Veilederen for medlemmer i skolemiljøutvalg - bokmål (pdf)

Presentasjoner

Informasjon om skolemiljøutvalg til elever og foreldre (ppt)
Opplæring av representanter (ppt)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng.

Ikke lovpålagt

Foreldrekontakter (klassekontakter)

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og kontaktlæreren. Det velges gjerne to foreldrekontakter i hver gruppe. Foreldreutvalget for grunnskolen har laget materiell som beskriver oppgavene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!