Foreldremøte i skolen

God planlegging, dialog og mulighet til medvirkning øker sannsynligheten for at både foreldre og lærere opplever foreldremøter som interessante og nyttige.

Ta med foreldrene i planleggingen

Læreren som skal lede foreldremøtet, bør forberede møtet grundig for at det skal bli vellykket. For å sikre at møtet skal oppleves som relevant og nyttig for foreldrene, er det avgjørende at foreldrene kan ha innflytelse på gjennomføringen av møtet og temaene som skal tas opp. Her bør kontaktlæreren bruke foreldrekontaktene.

Utvikle det sosiale fellesskapet mellom foreldrene

Skal alle foreldre bli hørt, er det viktig at dere gir dem mulighet til å snakke sammen. Derfor er det lurt å organisere foreldremøter slik at foreldre kan sitte sammen i grupper og drøfte relevante tema. Dette bidrar også til å utvikle et godt fellesskap.

Bruk begreper foreldrene forstår

På de fleste foreldremøter blir det formidlet informasjon om det som foregår i barnas skolehverdag. I både informasjon til foreldre og i drøftinger med dem er det viktig at læreren bruker begreper som alle foreldrene kan forstå. Det pedagogiske språket som brukes mellom de faglig ansatte i skolen inneholder en rekke begreper folk flest ikke bruker.

Dialog og medvirkning som mål

Siktemålet med alle foreldremøter bør være å få til dialog og drøftinger mellom foreldre og mellom lærere og foreldre. Dialog er avgjørende for enighet. Gjennom drøftinger kan foreldre oppleve medvirkning i skolen.

Samarbeid med skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra med helseinformasjon på skolens foreldremøter i den grad skolen ønsker det. Målet er å fremme helse, trivsel og læring hos barn og ungdom.

Om foreldremøter i Helsedirektoratets retningslinjer for skolehelsetjenesten

Eksempler på temaer for foreldremøter

  • bruk av arbeidsmåter i undervisningen som prosjektarbeid, tavleundervisning eller omvendt undervisning
  • regler for atferd og sosial samhandling mellom elevene
  • lærerens håndhevelse av regler og ledelse av klassen
  • tilbakemeldinger fra læreren på barnas skolearbeid
  • omfanget av lekser og hjemmearbeid
  • det sosiale fellesskapet og miljøet mellom elevene
  • foreldrenes ansvar for og oppfølging av barnas skolegang

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!