Film: Å mestre livet

Re videregående skole deler erfaringer. 

Refleksjonsspørsmål 

Disse kan brukes til individuell og felles refleksjon i personalet.

  1. Hvordan jobber du for å bli kjent med, og bygge gode relasjoner til foresatte? Hvilke avtaler gjør dere med foresatte etter at eleven fyller 18 år?
  2. Hva vil det si «å kalle en spade for en spade»? Føler du deg trygg til å ta opp vanskelige spørsmål med elever og foresatte?
  3. Hva tenker du om utsagnet «folk før fag»? Hvordan jobber dere med faglige og sosiale utfordringer på din skole? Bruker dere regelverket til det beste for deres elever?
  4. Hvordan kartlegger dere elevenes skolehistorie? Hvilke felles strategier har dere i personalet for å støtte elever og foresatte som trenger ekstra oppfølging?
  5. Hva tenker du om hjem-skole-samarbeidet på Re videregående slik det blir beskrevet her og i filmen? Hva er likt og ulikt på vår skole? Hva kan vi lære av deres praksis?
  6. Hva tenker de foresatte på vår skole om denne filmen? Hvordan kan vi få deres innspill og utvikle samarbeidet videre?

Hjem-skole-samarbeidet på Re videregående skole

Starter samarbeidet tidlig

Samarbeidet med hjemmet starter i 10. klasse hvor elever og foresatte er på besøk og informasjonsmøter. Elever som trenger ekstra støtte følges opp i egne møter med skolens elevtjeneste og ledelse, der man blant annet snakker om elevens skolehistorie og forventninger til skolestart og videregående opplæring. Ut fra disse samtalene blir elevene plassert i elevgrupper og sammen med en kontaktlærer som skolen mener vil passe elevens behov og forutsetninger. 

Møter med forestatte og konferansetimer

Ved skolestart gjennomfører skolen foresattmøter og konferansetimer for alle elever på VG1 og VG2. I møtene inviteres det til tett dialog og foresatte oppfordres til å ta kontakt umiddelbart, dersom de har spørsmål eller noe de vil gjøre skolen oppmerksom på.

Elever som trenger ekstra tilpasning blir fulgt opp med nytt møte tre uker etter skolestart, for å sjekke ut om skolestarten ble som forventet og drøfte eventuelle tilpasninger.

Innimellom møter skolen foresatte som strever. Da må skolen inn og ta et større ansvar for oppfølgingen av eleven. Relasjonen som skolen bygger til de foresatte gjennom den innledende dialogen er avgjørende for dette samarbeidet.

Informasjon til elever og foresatte

Skolen legger vekt på god informasjon på skolens hjemmeside, slik at elever og foresatte enkelt kan finne regler, rutiner, oversikt over kontaktlærere, timeplaner mv. 

Fakta om Re videregående skole

Skolens visjon er å være et godt sted å lære, med fokus på trivsel og læringsutvikling. Visjonen er basert på verdiene; respekt, engasjement, trygghet og å se hverandre.

Som eneste skole i Vestfold tilbyr Re toppidrett på alle utdanningsprogrammer. Nær halvparten av elevene driver med idrett på et eller annet nivå, og skolen har utmerket seg med lavt frafall og høy gjennomføring over lang tid.

Skolen har en elevtjeneste som jobber sammen med ledelsen for å støtte og bistå lærere og enkeltelever.

  • 756 elever fra 13 av 14 kommuner i Vestfold.
  • Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, Idrettsfag, Bygg- og anleggsteknikk og Helse og oppvekst.
  • Skolen har en flat organisasjonsstruktur. Ledergruppa består av rektor og fem studierektorer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!