Film: Elever som lærer

Fjordtun barne- og ungdomsskole deler erfaringer.

Refleksjonsspørsmål 

Disse kan brukes til individuell og felles refleksjon i personalet.

 • Hvordan kommuniserer vi betydning av foreldres involvering for elevenes læring?
 • Hvordan jobber vi med lekser på vår skole? Hvordan involverer vi foresatte i elevers læringsarbeid?
 • Hvordan legger vil til rette for elev- og foreldreinvolvering i utviklingssamtaler? Hvordan kan vi utvikle en felles praksis for slike samtaler?
 • Hvordan kan vi utvikle ny praksis for hjem-skole-samarbeid på vår skole? Hvilke erfaringer har vi med aksjonslæring eller andre metoder for systematisk utviklingsarbeid?
 • Hva tenker du om hjem-skole-samarbeidet på Fjordtun skole, slik det blir beskrevet her og i filmen? Hva er likt og ulikt på vår skole? Hva kan vi lære av deres praksis?
 • Hva tenker de foresatte på vår skole om denne filmen?  Hvordan kan vi få deres innspill og utvikle samarbeidet videre?

Hjem-skole-samarbeid på Fjordtun barne- og ungdomsskole

Under veiledning av Torbjørn Lund fra Universitetet i Tromsø har Fjordtun skole det siste året jobbet spesielt med utvikling av et godt hjem-skole-samarbeid, og sammen med de foresatte utviklet nye rutiner for utviklingssamtalerforesattmøter og lekser.

Skolens styringsdokumenter beskriver verdigrunnlag og planer for utvikling av sosial kompetanse og et godt læringsmiljø. 

Fjordtun skole har et eget støtteteam som består av fire spesialpedagoger. Dette er et ressursteam som følger opp spesial- og sosialpedagogiske saker for hele skolen. Teamet jobber også med leseveiledning og tidlig innsats. Skolen har i tillegg helsesøster, bemannet bibliotek og egen kantine som brukes både av voksne og elever.

Fakta om Fjordtun barne- og ungdomsskole

 • Ligger Hammerfest kommune i Finnmark.
 • 252 elever og 47 ansatte.
 • Rektor, assisterende rektor og inspektør utgjør skolens ledelse.
 • Skolen er delt inn i tre team – ett på 1.-4. trinn, ett på 5.-7. trinn og ett på 8.-10. trinn. I tillegg har skolen SFO.
 • Hvert team har en teamleder som også er en del av skolens styringsgruppe sammen med skolens ledelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!