Gratis webinarer

Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Våren 2021 inviterer vi igjen til webinarer om ulike temaer knyttet til dette, for dere som jobber med barnehage og skole.

Tilbudet er gratis, åpent for alle og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på. Alle webinarene foregår på plattformen Zoom. Vi gjør ikke opptak av webinarene.

Kommende webinarer
DatoTemaBidragsytereMålgruppe
20. april 13:00 Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager Ellen Os, Nina Winger og Leif Hernes fra Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) og Trine Myrvold og Ole Andreas Danielsen fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) ved OsloMet. Barnehageeiere, -ledere, -styrere
7. mai 12:15 Kompetansepakke om barnehagemiljø   Barnehageeiere, -ledere, -styrere

Vi jobber nå med vårens seminarrekke

Har du innspill til tema vi bør lage webinar om? Send oss innspill på tips@udir.no

Tidligere webinarer i 2020 og 2021

Under ser du oversikt over temaer vi allerede har hatt webinarer om.

For skoleeiere og skoleledere: 

 • Personvern og utfordringer i en digital undervisningssituasjon
 • Oppdatert kompetansepakke: Digital undervisning på skolen og hjemme
 • Hvordan ta vare på elevene i et hybrid skolemiljø?
 • Personvern og sikkerhet – hvordan ivareta godt personvern i en mer digital hverdag
 • Personvern og sikkerhet – hybrid undervisning

For skoleledere og lærere: 

 • Personvern og sikkerhet – digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag
 • Personvern og sikkerhet – hva er fremtidens klasserom?
 • Personvern og sikkerhet – elevsamarbeid i digital undervisning, IGP som metode
 • Sikkerhet – IKT-sikkerhet i skolen – trusler, metoder og forsvar
 • Digital praksis – hybrid undervisning, erfaringer fra ungdomstrinnet
 • Digital praksis – hybrid undervisning, erfaringer fra videregående
 • Digital praksis – hybrid undervisning, erfaringer fra barnetrinnet
 • Digital praksis – omvendt undervisning som metode

For lærere:

 • Digital praksis – Gode videomøter for å inkludere alle elever, erfaringer fra Den virtuelle matematikkskolen

For skoleledere, skoleeiere og lærere:

 • Personvern og sikkerhet – hvordan ivareta godt personvern i en mer digital hverdag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!