Webinarer om digital undervisning

Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemienVåren 2021 inviterer vi igjen lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. 

Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på. 

Alle webinarene foregår på plattformen Zoom. Vi gjør ikke opptak av webinarene 

Vårens webinarer

Vi jobber nå med vårens seminarrekke.

Har du innspill til tema vi bør lage webinar om? Send oss innspill på tips@udir.no!

 

Tidligere webinarer

11. nov

Personvern og sikkerhet

Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Skoeledere og lærere Arrangementet er ferdig

22. juni

 

Hva er fremtidens klasserom?

Skoeledere og lærere Arrangementet er ferdig

26. august

 

Hvordan ivareta godt personvern i en mer digital hverdag

Skoleledere, skoleeiere og lærere Arrangementet er ferdig

14. september

 

Elevsamarbeid i digital undervisning – IGP som metode

Skoleledere og lærere Arrangementet er ferdig

21. september

 

Hybrid undervisning – Målgruppe: Skoleeiere og skoleleder

Del 1 – Humanistskolen: Hybrid undervisning - hvordan få det til  

Del 2 – Stavanger kommune: Opplæring under koronapandemien - hybrid undervisning 

Skoleeiere og skoleedere Arrangementet er ferdig

30. september

Sikkerhet

IKT-sikkerhet i skolen – trusler, metoder og forsvar

På grunn av høstferien arrangerer vi samme webinar også uken etter.

Skoleledere og lærere  Arrangementet er ferdig

7. oktober

Sikkerhet

IKT-sikkerhet i skolen – trusler, metoder og forsvar

På grunn av høstferien arrangerer vi samme webinar også uken i forkant.

Skoleledere og lærere  Arrangementet er ferdig

14. oktober

Digital praksis (pedagogikk)

Gode videomøter for å inkludere alle elever  – erfaringer fra Den virtuelle matematikkskolen

 Lærere Arrangementet er ferdig

19. oktober

Digital praksis (pedagogikk)

19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet

Lærere og skoleledere Arrangementet er ferdig

20. oktober

Digital praksis (pedagogikk)

Hybrid undervisning – erfaringer fra videregående

Lærere og skoleledere Arrangementet er ferdig

21. oktober

Digital praksis (pedagogikk)

Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet

Lærere og skoleledere Arrangementet er ferdig

28. oktober

Digital praksis (pedagogikk)

Omvendt undervisning som metode

Lærere og skoleledere Arrangementet er ferdig

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!