Notat om læringsanalyse

Læringsanalyse er definert som "registrering, innsamling, analyse og rapportering av data om elever i en kontekst, der målsettingen er å forstå og forbedre læringsprosessen og det sosiale miljøet der læring foregår". I dette fagnotatet utdyper vi hva læringsanalyse er, hvordan den kan brukes og hvilke utfordringer den har. Først publisert på iktsenteret.no i 2015. 

Som borgere generer vi, bevisst eller ubevisst, data hver dag i møtet med digitale tjenester og ressurser, ved kassa-apparatet og i bomringen, i billettautomaten og via butikkens overvåkingskamera. Datasporene kan samles, analyseres og brukes i sanntid eller i ettertid. Slik er det også i utdanningssektoren. Elever og lærere bruker digitale læringsressurser, datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner, læringsplattformer og digitale samarbeidsverktøy, og læringsaktiviteten genererer store mengder data. Datasporene kan analyseres og brukes på mange måter og på ulike nivåer i utdanningssektoren. En slik analyse muliggjør refleksjon og kunnskap om egen læring for den enkelte elev, og den får konsekvenser for hvordan læringsutbytte og læringsprosess kan vurderes. Det er dette som er læringsanalyse