Råd til lærerutdanninger som vil opprette fremtidens klasserom

Vårt nordiske nettverk for framtidens klasserom har spilt inn noen råd og tips til dere som vurderer å opprette egne labber eller framtidens klasserom.

Refleksjonsspørsmål ved oppstart

 • Hvorfor ønsker vi et framtidens klasserom?
 • Hvem skal bruke rommet og skal det kunne bookes?
 • Hvilke aktiviteter skal rommet brukes til? 
 • Hvordan kan vi engasjere ledelsen?

Tips til innretning av rommet

 • Innrett rommet til å utfordre hvor underviserens plass skal være – den bør ikke være foran tavlen fordi underviseren da lettere kan tre inn i den vante, forelesende rollen.
 • La studenter og undervisere møte noe annet enn det de er vant til. La dem bli frustrert og utfordret.
 • Overvei om rommet også skal brukes til nettundervisning.
 • Teknologier som alltid står fremme kan invitere til at besøkende undersøker dem og leker med dem. Dette gjør det også lettere å se hva rommet skal brukes til.
 • Overvei hvordan dere kan gjøre rommet tilgjengelig for besøkende, eksempelvis gjennom QR-koder til veiledninger på veggen.
 • Dere kan med fordel lage enkle veiledningsfilmer som signaliserer at her prøver man seg frem og at ting ikke trenger å være perfekte i dette rommet.
 • Tenk på å innrette med fleksible møbler og flyttbare soner.
 • Tenk over lyddemping av tak og gulv.
 • Utlufting og ventilasjon er viktig når så mange maskiner er i samme rom. Vinduene må kunne åpnes uten at ventilasjonen stopper.

For inspirasjon, se

Gode råd fra lærerutdanninger med framtidens klasserom

Ledelse

Sørg for at dere har ledelsens oppbakking. Det er viktig å ha en ledelse som har klare ambisjoner og tydelige mål for digitalisering slik at det kan integreres i studiet. Ideelt sett er det ledelsen som tilrettelegger og prioriterer utviklingen av slike læringsrom. Det kreves en bred forankring på utdanningen og på institusjonene for å bli en suksess.

Ressurser

Det må settes av passe med midler til å opprette og drive rommet. Her må man også tenke på videreutvikling, ikke bare drift. Det er eksempelvis ikke tilstrekkelig med en ansatt i en 25% stilling, hvis det skal være ressurser til både drift og utbedring av rommet.

Ha en plan

Sørg for å ha en overordnet plan for hvordan et slikt læringsrom skal designes og utformes. Engasjer IT-seksjonen så tidlig som mulig. De kan hjelpe med hva som er mulig, og dere får på den måten belyst mulige tekniske utfordringer i forkant.

Utstyr

Det er viktig å tenke gjennom hva slags digitalt utstyr som skal prege rommet, og hvordan rommet skal brukes når det er ferdig. Tenk fleksible løsninger og utstyr som lett kan skiftes ut ved behov.

Innretning

Det er også viktig å tenke gjennom hvordan rommet kan fungere i praksis og hvordan møbleringen av rommet vil påvirke brukerne.

Evig beta

Husk at slike rom er bestandig skal oppdateres, oppgraderes, endres og videreutvikles. Et slikt rom fungerer best som en ”evig beta”. Det er viktig at det gis muligheter for å gjøre feil underveis, og at dette blir en del av rommets standard og normalitet.