Det er flere grunner til at lærerutdanningen bør arbeide med å fornye sin undervisning. Det dreier seg om

  1. Kompetanse for framtiden
  2. Det å være eksemplarisk i lærerutdanningen

Lærerutdanningen må speile den kompetansen som trengs for framtiden, men samtidig må lærerutdanningen også speile læringssituasjoner som kan føre til utvikling av slike kompetanser. Framtidens klasserom kan være en fin måte å jobbe med dette på.

Les mer om