Lærerstudentenes digitale kompetanse

Framtidens klasserom handler om å fremme lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse, gjennom å få dem til å tenke helhetlig rundt pedagogikk, didaktikk og utformingen av undervisningsrom i samspill med teknologi.

Teknologiens rolle

Teknologien gir oss mulighet til å dele, samhandle, formidle og skape på nye måter i fagene.

En del av aktivitetene i slike i framtidens klasserom involverer digitale teknologier, men det er ikke teknologien i seg selv som studeres. Det som undersøkes er nye måter å arbeide didaktisk og faglig med digital teknologi.

Fremtidens klasserom på norske lærerutdanninger

Flere lærerutdanninger i Norge arbeider med å etablere og drive framtidens klasserom. Dette for å synliggjøre hvordan vi må tenke lærerutdanningen på nye måter for å sikre kommende læreres digitale kompetanse.

Framtidens klasserom må ikke være et bestemt rom, men ideene bak kan brukes som en ny måte å skape lærerutdanning på - i vanlige klasserom med og uten teknologi.

Utover Framtidens Klasserom, som du kan lese om under, foreligger det også prosjekter og planer om laber på andre UH-institusjoner: HiØ, HVL NTNU og HiVolda.

Andre relevante rom