Film - Hva er Framtidens Klasserom?

For framtiden trenger vi nye kompetanser som f.eks å være skapende og utforskende. Teknologien gir oss nye muligheter for å arbeide med dette i lærerutdanningen. Framtidens Klasserom tilbyr lærerutdanningen et sted å utvikle lærerstudentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.