Film - Framtidens Klasserom i København

Reportasje fra Future Classroom Teacher på Københavns Professionshøjskole. I dette Framtidens Klasserom er undervisningen strukturert rundt 5 læringssoner. Denne måten å tenke undervisning på gir lærerstudentene mulighet til å utvikle deres profesjonsfaglige digitale kompetanse.