Digitalisering i barnehage og skole

Digitalisering gir rom for nye måter å lære på, nye vurderingspraksiser og bruk av flere ressurser. Det betyr at potensialet for en mer tilpasset og inkluderende opplæring øker. Samtidig fører digitaliseringen med seg nye krav til skolene, for eksempel når det gjelder økt digital kompetanse blant lærere, infrastruktur og ivaretagelse av elevers og læreres personvern. Digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen (2017–2020) vektlegger at elevenes digitale ferdigheter er en forutsetning for livsmestring og å lykkes i utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse.

Forskning og annet kunnskapsgrunnlag

Ressurser

Nettressurser

Du bestemmer - Nettressurs for barn og unge om personvern, nettvett og digital dømmekraft.

Egenvurdering

Verktøy til selvevaluering av digital kompetanse:

SELFIE - Dette selvevaluerings-verktøyet laget av EU kan være et lavterskeltilbud for skoler med lav digital modenhet.

TET-SAT - et lignende verktøy fra European Schoolnet som er oversatt til norsk.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!