Digital kompetanse i barnehage og skole

Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Dette skaper nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmetoder og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Ressurser

Nettressurser

Du bestemmer - Nettressurs for barn og unge om personvern, nettvett og digital dømmekraft.

Egenvurdering

Verktøy til selvevaluering av digital kompetanse:

SELFIE - Dette selvevaluerings-verktøyet laget av EU kan være et lavterskeltilbud for skoler med lav digital modenhet.

TET-SAT - et lignende verktøy fra European Schoolnet som er oversatt til norsk.

Digital tilstand i norsk skole og barnehage

Barnehagemonitor

Kartlegginger av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy, barnehagemonitorene

Monitor skole

Undersøkelser av elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og deres læringsutbytte og våre kartlegginger av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen. Monitor skole  

Spørsmål til Barnehage- og Skole-Norge

Rapporter fra det digitale området. Spørsmål til Barnehage-Norge

Rapporter fra det digitale området. Spørsmål til Skole-Norge

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!