Digital kompetanse - barnehagelærere og lærere

Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Dette skaper nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmetoder og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Digital tilstand i norsk skole og barnehage

Barnehagemonitor

Kartlegginger av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy, barnehagemonitorene >>

Monitor skole

Undersøkelser av elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og deres læringsutbytte og våre kartlegginger av barnehageansattes tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen. Monitor skole >> 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!