Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Organisasjonsanalysen

Organisasjonsanalysen er et verktøy til egenvurdering. Gjennom analysen fanger man opp viktige sider ved hvordan den enkelte skole fungerer og stimulerer til diskusjon om egen praksis og forbedringsområder.

Undersøkelsen bidrar til å kartlegge sider ved organisasjonen som påvirker arbeidssituasjonen for de ansatte og som vi vet kan ha betydning for elevenes læring og læringsmiljø.

Ansatte svarer blant annet på påstander knyttet til forvaltning av kompetanse, forbedring av undervisning og arbeidsmåter på skolen og skolens evne til å gjennomføre endringer.

Ledere, lærer og andre ansatte får ulike spørsmål, men alle tar stilling til påstander om organisering, samhandling og kultur på skolen.

Rapporten foreligger med en gang den elektroniske undersøkelsen er gjennomført. Gjennom undersøkelsen fanger dere opp hovedmønstre, og resultatene danner grunnlag for lokale diskusjoner blant personalet, tillitsvalgte, elevråd og FAU.

Valg av tema og utforming av spørsmål er gjort i samarbeid med fagmiljø og bygger på forskning. Verktøyet er utformet med tanke på bruk i skolens utviklingsarbeid.

» til Skoleporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!