Hvordan presentere satsingen for foreldre?

I løpet av perioden skolen din deltar i Ungdomstrinn i utvikling kan det være en god idé å presentere satsingen til foreldre som har elever på ungdomstrinnet, slik at også de får en forståelse av hva dette arbeidet består i. 

Vi har laget en PowerPoint-presentasjon med et forslag for hvordan Ungdomstrinn i utvikling kan presenteres på et foreldremøte.

Presentasjonen er et «skall» som inneholder lysbilder med korte punkter om satsingen generelt, og lysbilder hvor du kan fylle på med egne punkter om hvordan arbeidet med satsingsområdene foregår på din skole.

Presentasjonen er i utgangspunktet laget med tanke på skoler som er nye deltakere i satsingen, men kan også tilpasses skoler som allerede er godt i gang med sitt arbeid om ønskelig.

Hvordan er presentasjonen bygget opp?

Presentasjonen er bygget opp med to ulike typer lysbilder:

1. Generelle lysbilder - hva er Ungdomstrinn i utvikling?

Disse lysbildene består av ferdig utfylte punkter som kan brukes for å forklare hva som er felles for satsingen, uavhengig av valgt satsingsområde.

2. Skolespesifikke lysbilder

I disse lysbildene er det markert grå felter hvor du selv setter inn punkter som beskriver hvordan arbeidet foregår på din skole.

I lysbildene som er spesifikke for skolens arbeid er det foreslått at du setter inn 3- 5 punkter som beskriver hvordan dere selv jobber med satsingsområdet/satsingsområdene dere har valgt.

Til flere av lysbildene er det lagt ved bakgrunnsnotater. Disse er ment som et utgangspunkt for arbeid med manus til presentasjonen. Det er ikke meningen at alt innholdet i bakgrunnsnotatene skal være med i manuset for presentasjonen, bruk egne ord og gjør manuset til ditt eget. Du som skal holde presentasjonen velger hva du ønsker å vektlegge. Det kan være nyttig å se på fagstoff om satsingsområdene lesingskrivingregning og klasseledelse, og til det gjennomgående temaet vurdering for læring.

Du beholder kun lysbildene som er relevante for satsingsområdet (ellet satsingsområdene) skolen din har valgt, de øvrige satsingsområdene kan slettes fra presentasjonen.

Vi foreslår at 20 minutter er makslengde for presentasjonen. Den er ment som en kort introduksjon, og har ikke som mål å gi et fullstendig bilde av alle detaljer.

Huskeliste når du planlegger presentasjonen

  • Vær oppmerksom på hvordan nye begreper blir forklart. Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter? Hva betyr skolebasert kompetanseutvikling? Hva betyr det at skolen nå skal jobbe enda mer «praktisk, relevant og variert»?
  • Fokuser på det store bildet. Hva ville du selv satt pris på å få vite om satsingen dersom du var foreldre til en elev?
  • Fyll inn og slett alle grå felter i lysbildene før du holder presentasjonen
  • Fokuser på å gi eksempler underveis. Forklaringer med egne ord på nye begreper, og gode eksempler fra undervisningssituasjoner prioriteres så langt du selv ønsker i manuset ditt.

Etter presentasjonen

I etterkant av foreldremøtet kan presentasjonen gjerne følges opp med oppdatering om Ungdomstrinn i utvikling som et fast og kortfattet punkt på foreldremøter, i klassemøter og i utviklingssamtaler. På den måten får lærere og skoleleder mulighet til å informere hvordan satsingen merkes i klasserommet, og du som lærer og leder kan få verdifulle innspill til det videre arbeidet fra foreldrene.

Dersom du ønsker kan presentasjonen eventuelt også deles på skolens nettside eller liknende. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!