Middagsselskapet - film til deg som jobber på ungdomstrinnet

Vi har laget en film til deg som jobber på ungdomstrinnet. Vi håper at filmen vil inspirere deg til å jobbe enda mer praktisk og variert.

Her finner du også noen refleksjonsspørsmål som dere kan ta utgangspunkt i når dere snakker sammen om undervisningen på skolen deres.

Refleksjonsspørsmål

Filmen Middagsselskapet er en introduksjon til dere som er lærere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Bruk gjerne filmen som et utgangspunkt for å snakke sammen om hvordan dere selv arbeider og hvordan dere kan gjøre undervisningen enda mer praktisk, variert og motiverende.

Vi har laget noen spørsmål dere kan bruke som et utgangspunkt for å reflektere sammen rundt deres egen praksis.

Hva legger vi i at undervisningen skal være

 • praktisk?
 • variert?
 • relevant?
 • utfordrende/motiverende?

Hva er viktig for å få til god klasseledelse i praktisk og variert undervisning?

Hva er positivt med måten vi jobber på i dag?

 • Hva gjør vi på vår skole allerede som er praktisk og variert?
 • Hvorfor er det vi gjør positivt?
 • Hvordan jobber vi på vår skole for å dele de gode undervisningsoppleggene, som er praktiske, variert, relevante og motiverende for elevene?
 • Hvordan legger vi til rette for refleksjon og diskusjon rundt egen praksis på vår skole?
 • Hvordan bidrar skoleledelsen til vår gode praksis?

Hva kan bli bedre med praksisen på skolen?

 • Hvordan kan vi som personale sammen utvikle hele skolens undervisningspraksis for å gjøre den enda mer relevant, variert, praktisk og utfordrende skolehverdag for elevene?
 • Hvordan kan vi bidra med vår egen kompetanse til våre kolleger?
 • Hvordan kan våre kolleger bidra til utviklingen av vår egen undervisningspraksis?
 • Hvordan kan vi sikre at grunnleggende ferdigheter blir en del av alle fag?
 • Hvordan kan skoleledelsen bidra for å utvikle hele skolens undervisningspraksis?

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at ledelsen og lærerne samarbeider med kollegaer og eksterne, observerer hverandres praksis, samarbeider om å prøve ut ny praksis og vurderer om der fører til ønsket endring.

 • På hvilken måte kan vi legge til rette for et slikt arbeid på vår skole?
 • Hva skal til for å lykkes med å arbeide på denne måten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!