Film: Lesson Study

Filmen gir en introduksjon til metoden Lesson Study. Bruk gjerne filmen som et utgangspunkt for å snakke sammen om hvordan dere selv arbeider, og hvordan dere eventuelt kan ta i bruk metoden som en form for kollegaveiledning.

Hva er Lesson Study?

Lesson Study er en metode hvor lærere i fellesskap planlegger undervisning, observerer hverandre og sammen reflekterer over gjennomført undervisning for stadig å kunne gjøre undervisningen bedre med tanke på elevens læring.

I filmen deler Fyrstikkalleen skole sine erfaringer om hvordan de jobber med metoden.  

Refleksjonsspørsmål

Bruk gjerne spørsmålene som et utgangspunkt for å reflektere sammen rundt egen praksis.

Hva er positivt med måten vi jobber på i dag?

 • Hva gjør vi på vår skole allerede som ser etter elevenes læring?
 • Hvordan jobber vi på vår skole for å dele de gode undervisningsoppleggene og metodene?
 • Hvordan legger vi til rette for refleksjon og diskusjon rundt egen praksis på vår skole?
 • Hvordan bidrar skoleledelsen til å videreutvikle vår gode praksis?

Hva kan bli bedre med praksisen på skolen?

 • Hvordan kan vi i personalet sammen utvikle hele skolens undervisningspraksis for å styrke elevenes læring?
 • Hvordan kan vi sammen dele erfaringer om hva som gir godt læringsutbytte for ulike elever/elevgrupper?
 • Hvordan kan vi bidra med vår egen kompetanse til våre kolleger?
 • Hvordan kan våre kolleger bidra til utviklingen av vår egen undervisningspraksis?
 • Hvordan kan skoleledelsen bidra for å utvikle hele skolens undervisningspraksis?
 • Hvordan kan vi arbeide for å observere elevenes læring?

Lesson study og skolebasert kompetanseutvikling innebærer at ledelsen og lærerne samarbeider med kollegaer, observerer hverandres praksis, samarbeider om å prøve ut ny praksis og vurderer om den fører til ønsket endring.

 • På hvilken måte kan vi legge til rette for et slikt arbeid på vår skole?
 • Hvordan kan vi arbeide for å skape forståelse for og menig med denne utviklingsmodellen?
 • Hva skal til for å lykkes med å arbeide på denne måten?
 • Hva kan være sårbart for kollegaer i et slikt utviklingsarbeid?
 • Hva må vi legge spesielt vekt for å skape trygghet i hele personale når vi utvikler praksis sammen?
 • Hvordan kan vi finne observasjonsmetoder som setter elevenes læring i sentrum?

Les mer

Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling

Skrivesenteret: Når lærere ønsker å utvikle egen undervisningspraksis (pdf)

Skrivesenteret: Japanske takter i Bømlo kommune (pdf)

Praksisfortelling av Tor Arne Wølner, Høgskolen i Sørøst-Norge
 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!