Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomstrinnsatsingen

I arbeidet med Ungdomstrinn i utvikling er intensjonen at alle skoler som deltar skal utvikle den organisatoriske læringen gjennom arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Det viser seg at intensjonene i de nasjonale policydokumentene kommer til uttrykk på forskjellige måter på ulike skoler.

I denne artikkelen ser artikkelforfatter Julie Lysberg nærmere på hvordan arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling kommer til uttrykk hos to forskjellige skoler.

Hvilke utfordringer og styrker kommer til syne i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling i de to ulike casene?

Artikkelen er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Last ned

Skolebasert kompetanseutvikling i ungdomstrinnsatsingen - samme intensjon, to ulike utrykk

Om forfatteren

Julie Lysberg er tidligere prosjektleder i GNIST og nå utviklingsveileder i Ungdomstrinn i utvikling ved regionalt kompetanseutviklingskontor Salten i Nordland. Hun er utdannet cand.polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. Tidligere har hun jobbet i lærerutdanningen ved Universitetet i Nordland, som lærer i grunnskolen og i PP-tjenesten som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!