Ungdomstrinn i utvikling

Nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Om satsingen

Satsingen har tre sentrale virkemidler

  1. skolebasert kompetanseutvikling
  2. lærende nettverk
  3. pedagogiske ressurser

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Vi fordeler skolene i fire puljer og en pulje varer i tre semestre.

Skolebasert kompetanseutvikling

Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Skolebasert kompetanseutvikling er et av de sentrale virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!