Læringsmiljøprosjektet - støtte fra eksterne veiledere

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen.

Tema og organisering

Barnehagene, skolene og kommunene som er med i prosjektet får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale konferanser hvert semester. Veiledningen varer i to skoleår. 

Deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Deltakere

Vi organiserer tilbudet i puljer og rekrutterer deltakere sammen med Fylkesmannen.

Siden 2013 har vi gjennomført tre puljer i prosjektet.
Pulje 4 startet opp august 2018 med 37 skoler og 16 barnehager.

Informasjon til deltakere i pulje 4 (dropbox)

Faglige ressurser

Ressurser for skole hos Læringsmiljøsenteret

Ressurser for barnehage hos Læringsmiljøsenteret

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!