Læringsmiljøprosjektet - støtte fra eksterne veiledere

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen.

Tema og organisering

Barnehagene, skolene og kommunene som er med i prosjektet får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale konferanser hvert semester. Veiledningen varer i to skoleår. 

Deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Deltakere

Vi organiserer tilbudet i puljer og rekrutterer deltakere sammen med Fylkesmannen.

Siden 2013 har vi gjennomført tre puljer i prosjektet.
Pulje 4 startet opp august 2018 med 37 skoler og 16 barnehager.

Informasjon til deltakere i pulje 4 (dropbox)

Pulje 5 starter opp september 2020 med 35 skoler og 18 barnehager

Informasjon til deltakere i pulje 5 (dropbox)

Faglige ressurser

Ressurser for skole hos Læringsmiljøsenteret

Ressurser for barnehage hos Læringsmiljøsenteret

Evaulering av læringsmiljøprosjektet

NTNU har evaluert de tre første puljene av Læringsmiljøprosjektet, og har laget tre rapporter. Rapportene omfatter kvalitative og kvantitative undersøkelser av deltagere i prosjektet, PPT og casestudier i et utvalg kommuner. Les mer i Delrapport 1 , delrapport 2 og sluttrapporten

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!