Pulje 4 i inkluderende barnehage- og skolemiljø

Pulje 4 vil starte opp i løpet av våren 2019.  Ta kontakt med med fylkesmannen i ditt fylke for nærmere informasjon om søknadsprosessen.

Søknad til det samlingsbaserte tilbudet går via fylkesmannen i ditt fylke. Fylkesmannen søker Utdanningsdirektoratet om deltakelse for sine kommuner med aktuelle skoler og barnehager innen 1.mars 2019.

Informasjon til deltagerne i pulje 4 (dropbox).

Målgrupper

Tilbudet er for kommuner som barnehagemyndighet og som skoleeier, samt frittstående skoler. Målgruppen er barnehager og skoler som trenger noe støtte i arbeidet med barnehage- og skolemiljø, men som har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid. Kommuner som deltar oppfordres til å involvere PP-tjenesten i kompetanseutviklingen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!