Om tilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbud

Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson.

Status: Oppstart pulje 1, januar 2017. Oppstart pulje 2, oktober 2017.

Målgruppe: barnehager, barnehagemyndighet, skoler og eiere som trenger og ønsker noe støtte, men som samtidig har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid

Tema og organisering

Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

Deltakerne skal delta på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling.

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i kommunen, i barnehagene og på skolene.

Vi oppfordrer kommunene til å involvere PP-tjenesten i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler.

Innenfor disse rammene er det rom for å tilrettelegge arbeidet til lokale forhold. 

Deltakere 

VI organiserer tilbudet vårt i puljer. Hver pulje varer i to år.

I pulje 1 deltar Agder, Finnmark, Møre og Romsdal, Oppland og Vestfold

I pulje 2 deltar Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark og Troms

Pulje 3 skal ha oppstart våren 2018 og har påmeldingsfrist 15.02.18.

Les fullstendig informasjonsbrev om tilbudet 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!