Om tilbudet inkluderende barnehage- og skolemiljø

Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med på felles nasjonale og fylkesvise samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson.

Status: startet i januar 2017

Målgruppe: barnehager, barnehagemyndighet, skoler og eiere som trenger og ønsker noe støtte, men som samtidig har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid

Tema og organisering

Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing.

Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

Deltakerne skal delta på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling.

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i kommunen, i barnehagene og på skolene.

Vi oppfordrer kommunene til å involvere PP-tjenesten i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler.

Innenfor disse rammene er det rom for å tilrettelegge arbeidet til lokale forhold. 

Deltakere 

Vi organiserer tilbudet i puljer. For hver pulje varer tilbudet i to år.

Til å være med i pulje 1 har vi invitert fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Oppland og Vestfold. Embetene har invitert kommuner i sine fylker. Tilsammen er 38 kommuner med i pulje 1. Pulje 1 hadde oppstart i januar 2017.

Til å være med i pulje 2 har vi invitert fylkesmannsembetene i Troms, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Buskerud, Telemark, Oslo/Akershus og Hedmark.

Embetene inviterer kommuner i sine fylker innen 01.06.17. Pulje 2 vil ha oppstart i januar 2018.

Les fullstending informasjonsbrev om tilbudet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!