Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år

For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen.

For mange barn og unge faller utenfor

Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. Men for mange barn og unge faller utenfor.

Problemer knyttet til for eksempel skolegang, rus, levekår eller psykisk helse i starten på livet kan skape store problemer for den enkelte og for samfunnet. 

De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk av velferdsordninger enn de som fullfører skolen. Og de har høyere risiko for langvarig marginalisering, i verste fall hele livet.

Staten skal samarbeide bedre

Alle som møter barn og unge, helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og tjenestene må fungere sammen.

For å styrke dette arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeider flere departementer og direktorater for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. Vi mener at bedre samordning sentralt kan gjøre at samarbeidet lokalt er lettere å lykkes med.

Dette samarbeidet kaller vi 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år.

Vi samarbeider på flere områder:

  • Vi ser på regelverket på tvers av sektorer.
  • Vi ser på statlige satsinger og tiltak i sammenheng for å forenkle.
  • Vi samarbeider om innsatser når det gjelder opplæringssituasjonen for flyktninger og asylsøkere.
  • Vi ser på samarbeidet mellom sektorene om barn og unge med spesifikke språkvansker.
  • Vi ser på læreplasser og situasjonen for lærlinger med funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.

Her kan du lese mer om innsatsområder, tiltak og gode eksempler.

Vi står bak samarbeidet

Utdanningsdirektoratet leder samarbeidet mellom direktoratene. Kontakt oss gjerne om du har flere spørsmål!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!