Tilbud til elever som trenger ekstra utfordringer i realfag

Et av hovedmålene realfagsstrategien er at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i matematikk og naturfag.

For elever med interesse og talent for realfag, har vi i dag følgende tilbud:

  • talentsentre i realfag for elever fra 7. – 10 trinn, og for elever som går de to første årene på videregående skole.
  • forsering av matematikk og naturfag for elever på ungdomstrinnet
  • forsering av realfag for elever i videregående skoler
  • digilær.no tilbyr matematikk 1T for elever på ungdomstrinnet
  • konkurranser i realfag
  • SPISS, forskningsartikler om realfag skrevet av elever

Talentsenter i realfag

Fire vitensentre har talentsentre hvor elever kan søke om å få delta. Ved talentsentrene vil elever med høyt læringspotensial få et tilbud om å jobbe med oppgaver innen realfag som er tilpasset dem.

Tilbudet krever et samarbeid mellom skolen og vitensenteret og det må signeres en avtale om alternativ fag- og timefordeling.

Les mer på talentsenter.no

Forsering av matematikk og naturfag for elever på ungdomstrinnet

Elever som har fått sluttvurdering i matematikk og/eller naturfag allerede etter 8. eller 9.trinn kan starte med matematikk og/eller naturfag mens de er elever på ungdomstrinnet.

Tilbudet krever et samarbeid mellom ungdomsskolen og en videregående skole. Eleven skal ha sluttvurdering i faget på videregående nivå.

Regelverket for elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Forsering av realfag for elever i videregående skoler

Elever i videregående kan følge undervisning og ta eksamen i enkeltemner i høyere utdanning. Elevene vil få studiepoeng for avlagt eksamen når de har fullført videregående opplæring. Flere universiteter og høyskoler tilbyr egne kurs for elever i videregående gjennom den såkalte UNG-ordningen. Her er lenker til noen tilbud for denne elevgruppen:

Forsering av matematikk - Digilær.no tilbyr matematikk 1T for elever på ungdomstrinnet

Digilær.no, tilbyr at elever med høy måloppnåelse i matematikk på ungdomstrinnet kan følge undervisningen og ta eksamen i matematikk 1T på en videregående skole. Med bruk av omvendt undervisning og videokonferanse vil elevene som deltar være i en klasse, med en egen nettlærer som møtes i et virtuelt klasserom. Elevene kan derfor følge undervisningen, selv om de for eksempel har lang avstand til den videregående skolen.

Konkurranser i realfagene

Konkurranser i realfag kan bidra til å øke motivasjonen for realfagene ved at elevene får faglige utfordringer på et høyt nivå. Alle konkurransene, bortsett fra UngeAbel, er for enkeltelever. 

UngeAbel

UngeAbel er en matematikkonkurranse for elever på 9. trinn. Konkurransen har to innledende runder og en prosjekt-/fordypningsoppgave. Fylkesvinnere inviteres til en nasjonal semifinale. Alle elevene i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge får de samme oppgavene med nasjonale tilpasninger. Vinneren av den norske finalen inviteres til å delta i den nordiske finalen. Nettsiden til UngeAbel

Abelkonkurransen (Matematikkolympiaden)

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i den videregående skolen. De beste 20 fra de innledende rundene inviteres til nasjonal finale og deretter utvelges deltakere til den internasjonale matematikkolympiaden. Abelkonkurransens nettside

Biologiolympiaden

I den norske Biologiolympiaden er det to kvalifiseringsrunder der innholdet er hentet fra læreplanen i  biologi. De beste elevene får delta i en finaleuke på Universitetet i Oslo. Vinnerne i den nasjonale finalen får delta i den internasjonale Biologiolympiaden samme år. Biologiolympiadens nettside.

Fysikkolympiaden

Elever i videregående opplæring kan delta i to kvalifiseringsrunder med utgangspunkt i læreplanen i fysikk. Etter andre runde går de beste deltakerne til en nasjonal finaleuke på Universitetet i Oslo. De beste derfra sendes til den internasjonale Fysikkolympiaden. Fysikkolympiadens nettside.

Geofagolympiaden

Geofag-olympiade har vært arrangert i Norge siden 2014. Kvalifiseringsprøvene henter innhold fra læreplanene i naturgeografi og geofag1 . Det gjennomføres to kvalifiseringsrunder og komiteen inviterer de beste til å delta på treningsleir ved Universitetet i Bergen. Til slutt velges deltakerne som får reise og delta i den internasjonale finalen. Geofag- OL

Kjemiolympiaden

Kjemiolympiaden er en internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen der innholdet er hentet fra læreplanen i kjemi. Etter flere kvalifiseringsrunder i Norge, velges de som skal delta i den internasjonale finalen der mer enn 70 land deltar. Kjemiolympiadens nettside

Norsk informatikkolympiade(NIO)

NIO er en konkurranse i å skrive dataprogrammer som løser problemer. Alle elever som går på videregående skole (eller lavere trinn) og ikke er eldre enn 20 år, kan delta i NIO. NIO består av to innledende runder, etterfulgt av den nasjonale finalen. De beste fra den nasjonale finalen vil bli invitert til International Olympiad in Informatics. Nettsiden for informatikkolympiaden.

Konkurransen Unge Forskere

Konkurransen Unge Forskere er Norges eldste forskningskonkurranse for ungdom mellom 13 og 20 år. Ungdommene leverer et selvstendig forskningsprosjekt som bedømmes av en fagjury. Vinnerne deltar i lignende konkurranser internasjonalt. Nettsiden for Konkurransen Unge Forskere

Elevtidsskriftet SPISS – forskningsartikler skrevet av elever

SPISS, tidsskriftet for publisering av naturvitenskapelig manuskripter av og for elever i videregående skole, ble etablert i 2009. Inntil våren 2016 har SPISS vært tilbudt elever i faget teknologi og forskningslære (ToF).

Naturfagsenteret har det redaksjonelle ansvaret for SPISS. Fra og med skoleåret 2016/17 vil tilbudet utvides til programfagene i fysikk, kjemi, biologi og geofag i videregående skole. Elever vil få mulighet til å publisere artikler fra et naturvitenskapelig forskningsprosjekt i tidsskriftet SPISS. Læreplanene i disse fagene inneholder kompetansemål om planlegging, gjennomføring og presentasjon av forskningsprosjekt som kan være aktuelt å publisere i SPISS.

Publisering i SPISS skal være noe å strekke seg etter. Naturfagsenteret skal i løpet av høsten utvikle læringsressurser for lærere om å undervise i skriving av naturfaglige artikler.
Mer informasjon om SPISS.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!