Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for lokal kompetanseutvikling i realfagsdidaktikk i barnehager og skoler. 

Verktøyet består av ulike tematiske kompetansepakker som kan tilpasses behovet til den enkelte barnehage eller skole. Pakkene skal gjennomføres i et læringsfelleskap blant de ansatte og har en praksisnær tilnærming.

Kompetansepakkene for barnehager viser hvordan de voksne i barnehagen kan legge opp til utforskende aktiviteter hvor matematikk og naturfag blir en naturlig del av barnas lek og språk.

For skole er kompetansepakkene knyttet opp til fagene matematikk og naturfag i hele skoleløpet fra grunnskole til videregående skole.. Det fagdidaktiske innholdet viser måter å arbeide på som skal fremme skaperglede og utforskertrang og kan derfor også være til nytte for lærere som ikke underviser i realfag.

Realfagsløypene har pakker som er relevante i forbindelse med de nye læreplanene i LK20 og har pakker som belyser sentrale tema som kjerneelement, tverrfaglege tema, grunnleggande ferdigheiter, djupnelæring, utforsking, problemløsing, programmering og algoritmisk tenking.

Realfagsløyper.no er utvikla av Matematikksenteret og Naturfagsenteret, og de kan bistå ved behov for støtte. 

Gå til realfagsløyper og kom i gang

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!