9.1.2 Realfagskommuner med barnehager og skoler

Kommunen representert ved skoleeiere, barnehageeiere, skoleledere og barnehagestyrere har ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeidet i realfag lokalt for å oppnå målsettingene i den lokale strategien. Dette innebærer blant annet å forankre arbeidet med realfag på ulike nivå i kommunen, gjøre faglige og organisatoriske vurderinger og legge til rette for erfaringsspredning og kompetanseutvikling.

Når det gjelder oppgaver knyttet til nettverksarbeid skal kommunen:

  • Etablere, lede og drifte lokale nettverk.
  • Mobilisere barnehagelærere og lærere i grunnskolen til deltakelse i nettverket.
  • Koordinere faglig støtte fra universitet/høgskole ut fra kartlagte behov og utpekte innsatsområder.
  • Se til at pågående og nye satsinger knyttet til realfag inngår som sentrale faglige elementer i nettverkene.
  • Se til at nettverkene blir en arena som bidrar til kollektiv læring i kommunen og i skoler/barnehager

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!