4 Analyseverktøy

Realfagskommunen har ansvar for å analysere status for realfag i egen kommune for å fastsette målsettinger som skal inngå i den lokale realfagsstrategien. Kommunen har også ansvar for å forankrearbeid med realfag i skoler og barnehager som deltar i satsingen.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et analyseverktøy som kommunen skal bruke for å kartlegge status for realfagene i egen kommune. Analysen er en del av søknadsprosessen og utfylt analyseskjema legges ved søknaden som sendes til Utdanningsdirektoratet.

Ståstedsanalysen for barnehager og Ståstedsanalysen for skoler inneholder moduler som kartlegger status for arbeidet med realfag i barnehager og skoler. Dette verktøyet er ment som en støtte til å forankre arbeidet med realfag blant ansatte i barnehager og skoler.

Ståstedsanalysen og modulene om realfag kan også brukes i personalet for felles refleksjon underveis i arbeidet knyttet til målsettinger i den lokale realfagsstrategien.

I kapittel 10 om nettressurser er det lagt inn lenker til analyseverktøy for kommunen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!