Midler til forlengelse for realfagskommuner i pulje 3

Vi inviterer kommuner i pulje 3 til å søke om faglig og økonomisk støtte til en forlengelse ut 2019.

Søknadsfristen er 29. juni 2018

Mål for forlengelsen

Satsingen vil fortsatt være knyttet til den nasjonale realfagsstrategien Tett på

Målene for strategien er:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Vi ønsker at dere synliggjør tiltak knyttet til mål 2 og/eller 3 i den nasjonale strategien - som en del av den videre lokale realfagsstrategien.

Rammeverket for gjennomføring av tiltaket Realfagskommuner skal ligge til grunn for forlengelsen.

De lokale realfagsnettverkene skal bidra til at barnehagelærere og lærere i grunnskolen kan dele kunnskap og erfaring for å videreutvikle sin praksis med realfag. Nettverkene skal også bidra til kollektiv læring i kommunen og i barnehager og skoler.

Om søknaden og søknadsbehandlingen

Dere søker om forlengelse ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Søknaden må være relatert til kommunens lokale målsettinger, og være politisk forankret.

Ved behandling av søknaden og utvelgelse av kommuner vil vi vektlegge følgende: 

  • Om søknaden tydelig viser hva kommunen ønsker å oppnå gjennom to ekstra semestre med nettverksarbeid. Dette må forankres i lokal strategi.

  • Hvordan tiltak knyttet til mål 2 og/eller 3 i den nasjonale strategien vil inngå som en del av det lokale utviklingsarbeidet.

Vi vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig totalvurdering.

Dere sender utfylt søknadsskjema senest 29. juni 2018. Vi regner med å gjøre ferdig behandlingen av søknadene innen 1. september 2018.

Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til seniorrådgiver Randi Sørli Røine

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!