Har du elever som trenger større utfordringer i matematikk?

Forsering  teoretisk matematikk 1T er et nettbasert tilbud for motiverte ungdomsskoleelever som trenger større utfordringer.  I det virtuelle klasserommet møter de andre eleve som har samme interesse og engasjement for matematikk. De kommer også i forkant når de begynner på videregående. 

 

Teoretisk matematikk 1T 

Forsering teoretisk matematikk 1T er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. 

Påmelding

Påmelding til teoretisk matematikk 1T for skoleåret 2020-2021 åpner 23. april 2020.
Informasjon om påmelding finner du her.

Hva vil det si å være elev i 1T?

Eleven tar faget Matematikk 1T på videregående samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen.

I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, som har samme interesse og engasjement for matematikk.

Matematikk 1T bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer, animasjoner, tekst og oppgaver. De sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov.

Elevene blir tatt opp som elev ved en videregående skole og får standpunktkarakter i faget. Elevene kan også bli trekt ut til eksamen.

Egenandel

Faget er gratis for eleven, men det er en egenandel som kommune/skoleeier dekker per elev.

For skoleåret 2020-2021 egenandelen og påmeldingsfristene satt til:

  • Early-bird fra 23.04-15.05: 1000 kr
  • Vanlig pris fra 16.05-26.06: 1500 kr
  • Etterpåmelding fra 27.06-21.08: 2500 kr

Det er nettskolene som krever inn egenandelen.

Hvem underviser i 1T?

For skoleåret 2020/21 blir undervisningen i 1T gitt av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold. 

Hva er digilær.no

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning. To av delprosjektene fra  «Den virtuelle matematikkskolen»;  Forsering av teoretisk matematikk 1T og tospråklig fagopplæring, er videreført som permanente tilbud.

Her finner du tilbud i flere til elever som trenger større utfordringer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!