Asker som Realfagskommune

Vi ba Asker kommune om å dele sine erfaringer som realfagskommune med andre kommuner. I denne artikkelen forteller Asker kommune selv om hvordan de jobber, hva de har satser på og hva de har oppnådd som realfagskommune i løpet av to år.

Asker kommune fikk status som Realfagskommune i 2015. Den lokale strategien omfatter hele læringsløpet fra barnehage og ut grunnskolen. Strategien og den politiske forankringen har bidratt til å vise retning og holde trykket oppe. Her svarer Asker kommune på spørsmålene.

Hva er kjennetegnene på Asker som realfagskommune?

 • Vi har høye ambisjoner for alle barn og unge
 • Vi har en forskningsbasert tilnærming til læring og undervisning
 • Vi har en erkjennelse av at utviklingsarbeid tar tid
 • Vi legger vekt på praktisk, variert og utforskende undervisning
 • Vi har to hovedsatsingsområder: lærende nettverk og samarbeid med eksterne aktører
 • Vi ser realfagsatsingen i sammenheng med digital læring
 • Vi ser realfagssatsingen som en forberedelse til fagfornyelsen og dybdelæring

Hva legger dere spesielt vekt på i det lokale utviklingsarbeidet?

 • Vi organiserer satsingen sentralt gjennom lærende nettverk for ressurspersoner
 • Ressurspersoner bidrar til utviklingsarbeid i barnehagen eller skolen sammen med ledelsen
 • Vi ser målene i satsingen i sammenheng med andre mål og tjenesteområder i kommunen
 • Vi samarbeider tett med ulike fagmiljø som Matematikksenteret, Naturfagsenteret, Ungt  Entreprenørskap, Høyskolen i Oslo og Akershus
 • Lederutvikling for ledere som skal ta med satsingen i egen virksomhet

Hva har satsingen bidratt til så langt?

 • Vi har nå en felles strategi for realfag i kommunen 
 • Vi er godt i gang med realfag som satsingsområde i barnehager og skoler
 • 28 barnehager jobber nå med realfag som satsingsområde og kommunen starter opp tredje pulje med barnehager i nettverk høsten 2017
 • Vi har etablert et matematikknettverk for barneskole og ungdomsskole
 • Vi har gjennomført flere etterutdanningskurs i naturfag for barneskolelærere
 • Vi samarbeid med en rekke aktører som ønsker å bidra i skolen
 • I samarbeid med NAV har vi etablert et pilotprosjekt for å inkludere ingeniører i skolen for å øke elevenes læring i valgfagene Teknologi i praksis og Programmering i ungdomsskolen.

På nettsiden til Asker kommune kan du lese mer om realfagssatsingen deres

Her kan du lese om erfaringene til Giske kommune

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!