Midler til innkjøp av utstyr til barnehager

Vi inviterer kommuner i pulje 4 til å søke om midler til innkjøp av utstyr i barnehager.

Søknadsfristen er 29. juni 2018

Utstyret skal styrke arbeidet med realfag i barnehagene. Søknaden må være forankret i den lokale realfagsstrategien dere arbeider med og tydelig vise hvordan ønsket utstyr kan bidra til å realisere lokale mål. For å kunne søke om midler er det en forutsetning at barnehage er inkludert i den lokale realfagssatsingen. Den økonomiske rammen for dette tiltaket er 3 millioner kroner.

Hva mener vi med utstyr?

Matematikksenteret og Naturfagsenteret har laget oversikter med eksempler på utstyr som kan styrke arbeid med realfag i barnehagene:

Dere står likevel fritt til å velge annet utstyr enn det som er lagt inn i listene. Midlene skal brukes til utstyr lokalisert i én eller flere barnehager i kommunen. Vi oppfordrer kommunene til også å inkludere de private barnehagene.

Om søknaden og søknadsbehandlingen

Dere søker om støtte ved å fylle ut dette søknadskjemaet.

Ved behandlingen av søknadene og fordeling av midler vil vi legge vekt på følgende:

  • Begrunnelse for hvordan utstyret skal bidra til å styrke arbeid med realfag i barnehagen og realisere kommunens mål for arbeidet med realfag.

  • Budsjett for bruk av midlene. Dette skal tydelig vise hva slags utstyr kommunen vil gå til innkjøp av og de konkrete kostnadene.

Vi vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig totalvurdering og fordeling mellom store og små kommuner. 

Dere sender utfylt søknadsskjema senest 29. juni 2018. Vi regner med å gjøre ferdig behandlingen av søknadene innen 1. september 2018.

Rapportering

Dere må rapportere hvordan midlene er brukt i forbindelse med den ordinære sluttrapporteringen, det vil si innen 15. februar 2020.

Utdanningsdirektoratet forbeholder seg retten til å iverksette kontroll med at midlene er nyttet etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet for staten § 10. Hvis midlene ikke er benyttet etter forutsetningene, kan Utdanningsdirektoratet kreve hele eller deler av tildelingen tilbakebetalt.

Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til seniorrådgiver Randi Sørli Røine

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!