Realfagsstrategien – tett på realfag (2015-2019)

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres
  • Tett på realfag - nasjonal strategi for økt kompetanse på realfag  Pdf på regjeringen.no

Realfagskommuner

Realfagskommuner var et av hovedtiltakene i den nasjonale realfagstrategien Tett på realfag (2015-2019). 71 kommuner har hatt status som realfagskommuner i perioden fordelt over fire puljer. Kommunene fra pulje 1, 2 og 3 har avsluttet sin satsingsperiode, men de 15 kommunene fra pulje 4 har fått forlenget sin satsingsperiode ut 2020.

Realfagskommuner pulje 4

Realfagskommuner i pulje 4 har forlenget satsingsperiode ut 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!