Realfagsstrategien – tett på realfag

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Programmering som valgfag

143 skoler fordelt på 54 kommuner og 7 friskoler deltar i forsøk med programmering som valgfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!