Realfagsstrategien – tett på realfag (2015-2019)

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres
  • Flere barn og unge skal prestere på et høyt og avansert nivå i realfag
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres

Les realfagsstrategien (pdf på regjeringen.no)

Realfagskommuner

Realfagskommuner var et av hovedtiltakene i realfagstrategien. 71 kommuner har hatt status som realfagskommuner fordelt over fire puljer. Kommunene fra pulje 1, 2 og 3 har avsluttet sin satsingsperiode, men de 15 kommunene fra pulje 4 har fått forlenget sin satsingsperiode ut 2020.

Realfagskommuner pulje 4

Realfagskommuner i pulje 4 har forlenget satsingsperiode ut 2020.

Realfagsløyper

Realfagsløyper er et verktøy for lokal kompetanseutvikling i realfagsdidaktikk i barnehager og skoler. 

Evaluering av realfagsstrategien

NIFU skal evaluere strategien gjennom tre delrapporter og en sluttrapport. Delrapport 3 kommer i november 2020. Sluttrapporten kommer i 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!