Programmering og modellering X

Kunnskapsdepartementet har bestemt at programfag programmering og modellering X skal inngå som en del av det ordinære fagtilbudet på programområde for realfag fra høsten 2021. 

Forsøket med faget avvikles derfor skoleåret 2020-2021.

Vi vil utvikle en ny læreplan i tråd med LK20, som vil tre i kraft fra høsten 2021. Utkast til ny læreplan kommer på høring sent i 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!