Tilretteleggingsmidler

Tidligere finansieringsordninger for videreutdanning innen SEVU-PPT blir fra og med studieåret 2016-2017 erstattet med en ordning for tilretteleggingsmidler.

Kommunen/fylkeskommunen søker

Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte i PPT som ønsker videreutdanning. Det er ikke mulig å søke tilretteleggingsmidler for videreutdanning for ledere i PPT.

Kommunen/fylkeskommunen søker automatisk om tilretteleggingsmidler når søknaden fra den ansatte godkjennes i søknadssystemet.

Kommuner/fylkeskommuner kan søke om tilretteleggingsmidler både for ansatte som ønsker å søke på videreutdanningstilbud som er spesielt opprettet for strategien, og for videreutdanningstilbud utenfor tilbudene som er opprettet spesielt for SEVU-PPT.

Omfang og bruk av tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler for ansatte i PPT utbetales basert på antall studiepoeng innen det aktuelle videreutdanningstilbudet. Kommunen/fylkeskommunen kan motta inntil 100 000 kroner for 30 studiepoeng for en godkjent søker.

Tilretteleggingsmidlene kan eksempelvis brukes til å gi den ansatte permisjon med lønn, dekke semesteravgifter og utgifter til reise, opphold og studiemateriell.

Ved deltakelse på andre studietilbud enn dem som er spesielt opprettet for strategien er det mulig å søke om å få dekket studieavgift.

Vær oppmerksom på at studieavgift ikke er det samme som semesteravgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene.

Semesteravgifter dekkes av tilretteleggingsmidlene.

Tilretteleggingsmidlene er statens bidrag for å gjøre det mulig for deltakeren å gjennomføre studiene. Det forventes også at kommunene/fylkeskommunene bidrar med å tilrettelegge arbeidssituasjonen ved for eksempel gi permisjon med lønn på studiedager.Deltakeren selv må også bidra ved bruk av noe av sin egen fritid.

Arbeidsgivere og deltakere må inngå en avtale seg imellom om hvordan tilretteleggingsmidlene fra staten, arbeidsgivers bidrag og deltakerens bidrag i form av egen tid skal hjelpe deltakeren til å gjennomføre studiet sitt.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!