SEVU-PPT

Strategi for etter- og videreutdanning for PP-tjenesten frem mot 2018, med en rekke ulike tiltak for å styrke PP-tjenesten og deres rolle ovenfor barnehage og skole. 

Hva er SEVU-PPT?

Les mer om formål og tiltak for SEVU-PPT, Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i PP-tjenesten.

Videreutdanning

Høsten 2017 ble det siste opptaket for videreutdanning gjennomført. Det blir ikke lyst ut nye tilbud i 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!