Kommuner som over tid har svake resultater

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning. 

Oppfølgingsordningen er en ordning for kommuner som over tid ikke oppnår ønsket utvikling på sentrale områder i opplæringen. Gjennom ordningen får disse kommunene tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 2 år.

Kommuner med særskilt behov for støtte til sitt utviklingsarbeid identifiseres ved bruk av et indikatorsett. Indikatorer for læringsmiljø, mobbing og læringsutbytte danner utgangspunkt for en nedre grense for kvalitet på sentrale områder.

Indikatorsettet vil også være et verktøy for at fylkesmannsembetene skal kunne gå i dialog med kommuner som trenger veiledning og oppfølging. Alle kommuner som havner under den nedre grensen skal få oppfølging, og alle kommuner i ordningen vil få tilbud om veiledning fra Veilederkorps, den nasjonale veilederressursen som tilbys fra Utdanningsdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!