Bli veileder i oppfølgingsordningen - forfasen

Har du lyst til å hjelpe skoler og kommuner med utviklingsarbeid? Vi søker veiledere med erfaring fra utdanningssektoren som har jobbet med analyse, veiledning og organisasjonsutvikling. Søknadsfrist 15. mars 2020

Alle kommunene som blir identifisert til deltakelse i oppfølgingsordningen skal få bistand av eksterne veiledere i forfasen.

Les mer om oppfølgingsordningen her

Vi søker personer som kan bistå skoler og kommuner i oppfølgingsordningen i en forfase som strekker seg gjennom skoleåret 2020-21. I forfasen skal kommunene, sammen med fylkesmannsembetene og veiledere, gjennomføre analyser som grunnlag for en kvalifisert vurdering av hensiktsmessige tiltak for den enkelte kommune. I tillegg til kartlegging og analyse av relevante data, ønsker en i forfasen å arbeide med forankring i organisasjonen, valg av utviklingsområde og prioritering av mål. Forfasen skal også brukes til å finne kompetansemiljøer som kan bistå kommunene i gjennomføringsfasen. Dette kan være veilederkorps i regi av Udir eller andre kompetansemiljøer som kan bistå i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skoleeierskapet og kvaliteten i skolene i de aktuelle kommunene.

Målsettingen med forfasen er at kommunene skal:

 • Øke egen kompetanse i å forstå og benytte data i eget kvalitetsutviklingsarbeid.
 • Danne og forstå eget utfordringsbilde.
 • Identifisere hvilke tiltak som er nødvendige å sette inn for å imøtekomme utfordringene identifisert gjennom analyse.
 • Lage en plan for gjennomføringsfasen, og inngå avtaler med Udir om veilederkorps eller med andre kompetansemiljøer .
 • Forankre og legge til rette for det forestående utviklingsarbeidet i egen organisasjon både på politisk og administrativt nivå.

Hvem kan søke?

Vi søker eksterne veiledere som skal bistå kommunene i forfasen. Veilederne skal være kompetente og erfarne med bakgrunn fra utdanningssektoren, gjerne som skoleleder eller skoleeier. Søkere med relevant erfaringer innen f.eks barnehage, PP-tjenesten og UH sektoren kan også søke. Det er ønskelig med formell kompetanse og erfaring fra arbeid med veiledning, organisasjonsutvikling og ledelse.

Hva gjør veilederne?

Veilederne skal støtte og veilede kommunene mot å nå målsettingen i forfasen. Veilederne skal bidra med kunnskap, erfaringer og råd som kan hjelpe skoleeierne og skolene i forfasen til å finne frem til hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme de utfordringer de har. Valg av tiltak skal bygge på analyser. Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse er en forutsetning.

Veilederne vil bli satt sammen i par og skal jobbe tett sammen med kommuner, skoler og fylkesmenn og i noen tilfeller med lokal UH.

Avhengig av hvor mange kommuner som blir identifisert til deltakelse i oppfølgingsordningen i de enkelte fylkene, vil det kunne variere hvor mange kommuner et veilederpar skal veilede. Veilederne vil sammen med kommunene og fylkesmannsembetene finne frem til hensiktsmessige måter å organisere veiledningen på.

Oppdraget innebærer en god del reisevirksomhet og er tidsbegrenset til perioden 01.08.20 - 30.06.21, der mye av tiden vil bli brukt i intensive perioder i tidsrommet september – februar.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte i analyse av ståsted og utviklingsbehov i kommunen.
 • Støtte i kartlegging av aktuelle kompetansemiljøer for lokalt kvalitetsutviklingsarbeid.
 • Støtte og veiledning i forankringsarbeidet og organisering av det lokale arbeidet i kommunene.
 • Delta på samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet og lokale samlinger.

Vi tilbyr

 • Utgifter til reise og opphold i forbindelse med oppdraget dekkes av Udir etter statens satser.
 • Avhengig av hvor mange kommuner veiledningsoppdraget knyttes til tilbyr Utdanningsdirektoratet to ulike løsninger:
  • Frikjøp fra stilling i perioden 01.08.2020 – 30.06.21 15-25%
   eller
  • konsulenter vil lønnes etter personlig avtale for mellom 250 – 420 timer.

Samling

Samling for alle veiledere i forfasen 8.–9. juni på Radisson Blu Gardermoen. 

Søknadsprosessen

Søknadsskjema finner du her

Et utvalg søkerne blir på bakgrunn av søknadene invitert til videre samtaler i løpet av mars og begynnelsen av april. Intervjuene holdes primært som videomøter.

Aktuelle kandidater får tilbud om oppdrag som veileder før 15. april.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Ole Jørgen Holck på telefon 908 94 996 eller e-post: ojh@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!