Modellens fire prinsipper

For å styrke lokalt ansvar og lokalt eierskap til kompetanseutvikling skal fire prinsipper ligge til grunn for den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen.

  1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutvikling i skolen. 
  2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom. 
  3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert. 
  4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!