Tilskudd til skolebibliotek

Vi lyste i januar 2019 ut inntil 14 millioner kroner for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. 27 kommuner fikk støtte. Her finner du oversikten over prosjektene.

Tilskudd til skolebibliotek

Midlene går til kompetanseutvikling og personalressurser. Alle prosjektene har lesestimulering som tema. I mange av prosjektene er det sammenheng med andre satsinger i kommunen, som satsing på språk, lesing, skriving, skaperverksted / læringslab, realfag og kultur. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at skolebibliotekene:

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

Tildeling

 

Kommune

Prosjektnavn

Tildeling

Alta

Skolebiblioteket – en kraft for forbedring av læring og undervisning.

 

180 100

Arendal

Kultur for læring – kultur for lesing.

 

600 000

Bømlo

Skulebibliotekkoordinator for barnetrinnet

 

605 000

Enebakk

Leselyst og kritisk tenkning: Skolebiblioteket som ressurs i alle fag

 

420 000

Farsund

Skolebibliotekets rolle som inkluderende læringsarena

 

343 000

Flesberg

Tid og rom for lesing

 

216 684

Gratangen

Vi ror i lag – skole- og bibliotekprosjekt med mål om å bli dysleksivennlig skole

 

50 000

Grimstad

Implementeringsarbeid av leseplan for Grimstadskolen, språkstimulering og leselyst

 

630 000

Hammerfest

Prosjekt leseglede

 

1 625 000

Hol

Samarbeid for et bedre skolebibliotek

 

494 000

Hurdal

Verdifull bibliotektid

 

500 000

Hægebostad

Aktiv innsats for språk i alle fag!

 

90 000

Leka

Å lese er for hjernen hva mosjon er for kroppen

 

100 000

Luster

Skolebibliotek og leslyst – utvikling og forankring

 

380 000

Namsos

#Spreleseglede

 

535 000

Norddal

Leseglede på skulebiblioteket

 

110 000

Nord-Odal

Skolebiblioteket – et sted for glede, nysgjerrighet og undring

 

446 323

Osterøy

Mobil skolebibliotekar

 

595 000

Overhalla

Skolebiblioteket som en del av helhetstenkning

 

535 000

Skaun

Skolebiblioteket som motoren i innføringa av fagfornyelsen

 

585 000

Skedsmo

Helhetlig satsing på skolebibliotek i nye Lillestrøm kommune

 

1 310 798

Spydeberg

Rett bok til rett barn – å skape leseglede

 

214 900

Stord

#leseglede

 

787 500

Sund

Lese- og læreglede

 

700 000

Valle

Leselyst for alle

 

517 000

Vanylven

Prosjekt lesehjarte

 

106 400

Verdal

Framtidens skolebibliotek – skolebibliotekene i ny skolestruktur og nye bygg

1 000 000

TOTAL

 

13 542 705

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!