Tilskudd til skolebibliotek

Vi lyste i juni 2018 ut 14 millioner kroner for å styrke skolebibliotekens arbeid med lesestimulering. Her finner du oversikten over prosjekter som får støtte.

Søknadsfristen var 17. september. Vi fikk søknader for ca 20 millioner kroner.

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

Prosjektene som får støtte, oppfyller minstekravene for kvalitet og tilgjengelighet, blant annet med hensyn til at kommunen har en plan for skolebibliotek som en del av opplæringen.

Tildeling - tilskudd til skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering
SøkerProsjektnavnTildeling
Austrheim kommune Eit bibliotek - biblioteket for leseglede, kunnskap og trivsel! 150 000
Berg kommune Skolebiblioteket og lesestimulering – stasjonsarbeid, tidlig innsats og innovative løsninger 295 000
Fitjar kommune #fitjarles  494 500
Førde kommune Skulebibliotek for leselyst! 1 000 000
Gjerstad kommune 3 – 1, skolebiblioteket i fokus 350 000
Hamarøy kommune Skolebibliotekutvikling i Hamarøy kommune 70 000
Harstad kommune / Hársttáid Suohkan Skolebiblioteket som læringsarena og ressurssenter  600 000
Hitra kommune Rett bok til rett elev 680 000
Hå kommune Kompetanseheving og utvikling av årlig leseprosjekt 120 000
Kristiansand kommune Inkluderende lesing i Kristiansand 479 440
Lindesnes kommune Leseglede på timeplanen 728 000
Lørenskog kommune Lesing, fagfornyelse og skolebibliotek 600 000
Nes kommune, Akershus Skolebibliotekar 550 000
Rindal kommune Økt samarbeid skole – bibliotek = Økt leselyst, leseforståelse og leseglede 90 000
Ringsaker kommune Lesestimulering i Ringsakerskolen  1 200 000
Sande kommune Lesekroken – grunnleggande, praktisk og lærerikt 106 400
Skedsmo kommune Rett bok til rett barn 120 000
Sømna kommune Leseglede i Sømnaskolen 182 000
Sør-Fron kommune Leselyst for alle barn 435 000
Sør-Odal kommune Oppbygging og utvikling av Glommasvingen skolebibliotek  750 000
Sørreisa kommune Kompetanseheving - lesestimulering 329 000
Tromsø kommune Skolebibliotek - et integrert senter for lesing og læring i alle fag 700 000
Trondheim kommune Lesetråder  2 134 000
Trøgstad kommune Skolebiblioteket gir leseglede 257 000
Tønsberg kommune Tønsbergmodellen  1 000 000
Verdal kommune Nettverk for styrking av skolebibliotekets rolle i å fremme leseglede og skape gode lesere 730 000
Øygarden kommune Styrke og dele kompetansen til skulebibliotekaren innan kultur og litteraturformidling til barn 14 700

Her kan du lese utlysningen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!