Prøveordning med lærerspesialister – slik kan skoleeiere søke

Piloten med lærerspesialister og spesialistutdanning blir utvidet i 2018. Piloten med disse to ordningene skal gi lærere mulighet for en alternativ, faglig karrierevei uten at de slutter å undervise i klasserommet. Søknadsfrist for å delta i piloten er 15. mars 2018.

Mange lærere som ønsker en karriereutvikling forsvinner fra klasserommene til mer administrative roller. Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommene, og Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilot av nye karriereveier for lærere i form av lærerspesialister og lærerspesialistutdanning.

Målet med de to ordningene er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling samtidig som de fortsetter å undervise i klasserommet. Ordningene skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Lærerspesialist

Lærerspesialistene skal bruke mesteparten av tiden sin på undervisning. I tillegg skal de også ha andre oppgaver som er relevante innenfor sitt spesialiseringsområde, som for eksempel å holde seg oppdatert på skoleutvikling, forskning og fagdidaktikk.

Det er skoleeier som skal sette rammene for oppgavene lærerspesialisten skal fylle, basert på skolens behov og lokale initiativ
og tiltak.

Tilbud i 2018

I 2018 blir det anledning til å søke om å prøve ut lærerspesialister i

 • realfag
 • norsk, med særlig vekt på lese- og skriveopplæring
 • praktiske og estetiske fag
 • begynneropplæring på 1.– 4. trinn
 • yrkesfag
 • profesjonsfaglig digital kompetanse

Lærerspesialistutdanning

Utdanningen er for lærere som er aktuelle til utprøving av rollen som lærerspesialist. Utdanningen er på 60 studiepoeng på masternivå, over en periode på to år.

Spesialistutdanningen har arbeidskrav som innebærer at lærere skal utvikle og utforske egen praksis, og de skal sette i gang utviklingsprosesser på egen skole. Etter studiet skal lærerne kunne bidra til å stryke det kollektive profesjonsfelleskapet og til å utvikle skolen som lærende organisasjon.

Hvem kan ta lærerspesialistutdanning?

Målgruppen for utdanningen er lærere som har 60 studiepoeng og minst fem års undervisningspraksis i faget eller fagområdet.

Studietilbud i 2018

Høsten 2018 er det mulig å delta i lærerspesialistutdanning i

 • begynneropplæring
 • matematikk for 1. – 7. trinn
 • matematikk for 8. – 13. trinn
 • norsk med vekt på lesing og skriving
 • profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kroppsøving
 • kunst og håndverk
 • bygg og anleggsteknikk
 • helse- og oppvekstfag

Hvordan søke om å delta?

Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om delta i en eller begge ordninger i direktoratets søknadssystem.

Mer informasjon om ordningene, utdanningstilbud og søknadsprosessen kommer her i løpet av januar 2018.

Erfaringer så langt

Hvor mange deltar?

Fra høsten 2015 har 37 skoleeiere med totalt 205 lærere deltatt i piloteringen av toårig engasjement som lærerspesialist. Fra høsten 2017 deltar 43 kommunale, fylkeskommunale og private skoleeiere med til sammen 300 lærerspesialister. 42 lærere startet på spesialistutdanning høsten 2016. Ytterligere 45 lærere starter på studiet høsten 2017.

Evaluering av pilotene

NIFU og NTNU Samfunnsforskning evaluerer piloteringen.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!