Prøveordning med lærerspesialister – slik kan skoleeiere søke

Kunnskapsdepartementet viderefører piloten med lærerspesialister. Departementet viderefører også pilotering av spesialistutdanning for lærere som ønsker å videreutvikle en karrierevei samtidig som de underviser. Søknadsfrist for å delta i piloteringene var i mars 2017.

Hvor mange deltar?

Fra høsten 2015 har 37 skoleeiere med totalt 205 lærere deltatt i piloteringen av toårig engasjement som lærerspesialist. Fra høsten 2017 deltar 43 kommunale, fylkeskommunale og private skoleeiere med til sammen 300 lærerspesialister.

42 lærere startet på spesialistutdanning høsten 2016. Ytterligere 45 lærere starter på studiet høsten 2017.

Skoleeiere har blitt oppfordret til å se piloteringen av lærerspesialister i sammenheng med andre tiltak, som for eksempel satsninger på realfag og språk. Nytt for 2017 er at lærerspesialistordningen nå også gjelder lærere som jobber med praktisk-estetiske fag og yrkesfag.

Bærum kommune

Akershus fylkeskommune

Skedsmo kommune

Ullensaker

Risør kommune

Drammen kommune

Alta Kommune

Eidskog kommune

Hedmark fylkeskommune

Ringsaker kommune

Lindås kommune

Sveio kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Bø kommune

Hadsel kommune

Nordland fylkeskommune

Rana kommune

Sør-Fron kommune

Lillehammer kommune

Utdanningsetaten i Oslo

Klepp kommune

Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sørvest/Tryggheim skular

Randaberg kommune

Sandnes kommune

Sokndal kommune

Stavanger kommune

Melhus kommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK)

Trondheim kommune

Bamble kommune

Kragerø kommune

Harstad kommune

Sauar Friskole

Bardu kommune

Dyrøy kommune

Lavangen

Målselv kommune

Salangen kommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Spydeberg kommune

Østfold fylkeskommune

 

Erfaringer så langt

NIFU og NTNU Samfunnsforskning evaluerer piloteringen og publiserte i 2016 sin første delrapport. Rapporten viser at ordningen har kommet godt i gang.

I januar 2017 arrangerte Udir en erfaringskonferanse for skoleeiere som deltar i piloteringen og andre som har interesse av ordningen. Underveis i konferansen delte to kommuner, Randaberg og Oslo, noen av sine tanker og erfaringer så langt.

Hvordan søke?

Vi har passert søknadsfristen for 2017.

Skoleeiere kunne innen fristen i mars 2017 søke om å delta i både pilotering av lærerspesialister og pilotering av lærerspesialistutdanning, eller i én av piloteringene.

  • Alle fylkeskommuner, kommuner og private skoleeiere kunne søke om å delta i piloteringen av ordningen med lærerspesialsiter.

  • Alle kommuner og private grunnskoler kunne søke om videreutdanning for lærerspesialister i matematikk ved NTNU, eller i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring ved Universitetet i Stavanger. Tilbudet i matematikk er tilrettelagt for lærere på ungdomstrinnet, tilbudet i norsk er tilrettelagt for lærere i grunnskolen.

    Mer informasjon om studietilbudet ved NTNU.

    Mer informasjon om studietilbudet ved Universitetet i Stavanger.

Skoleeiere som har deltatt i piloteringene i 2015-2016 og som ønsker å fortsette, kunne søke på nytt.

Mer informasjon om innhold i søknaden, formål med ordningen, krav til kvalifikasjoner for lærerspesialister og to ulike modeller for finansiering finner du i utlysningsteksten fra Kunnskapsdepartementet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!