FYR - Fellesfag, yrkesretting og relevans

Målet med FYR-prosjektet er å forbedre yrkesrettingen og relevansen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Presentasjonene fra FYR-samlingene 2016

Hva er FYR?

FYR-prosjektet startet høsten 2011 som et underprosjekt i NY GIV, men fra 2014 – 2016 er FYR et eget prosjekt og ansvaret er overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. FYR er et tiltak i Kunnskapsdepartementets Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring.

Hvorfor FYR?

Det at fellesfagene blir mer yrkesrettede vil bedre sammenheng i utdanningen og bidra til økt motivasjon og gjennomføring hos elevene. Prosjektet skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres skolehverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Nøkkelelementer i FYR

  • kompetanseutvikling for lærere
  • utvikling av metodiske grep
  • utvikling av en kultur for samarbeid på skolene for å bedre yrkesrettingen
  • utvikling av læringsressurser

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!