Tilskudd til utvikling av digitale læremidler 2019

Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. 

Søknadsfristen har gått ut.
Vi mottok 50 søknader med et samlet søknadsbeløp på 92,9 millioner kroner.

Rapporteringsskjema for tilskuddsmottakere 2018 og 2019
Oversikt over tilskuddsmottakere 2019

Hvem kan søke

Virksomheter som er kommersielle eller ideelle private aktører og som oppfyller dokumentasjonskravene kan søke om støtte. Virksomheter som får finansiering over statsbudsjettet til produksjon av læremidler kan ikke søke.

Privatpersoner kan ikke søke.

Krav til søknaden

 Prioriteringer for utlysningen

  • Innovative og nyskapende læremidler som ivaretar intensjonene i læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen)
  • Læremidler innenfor prioriterte fag
  • Læremidler med modulbasering

Se utdypende informasjon under vurdering av søknadene.

Vurdering av søknadene

I vurdering av søknadene vil kriteriene bli vektlagt i følgende prioriterte rekkefølge: 


Selv om et prosjekt oppfyller de absolutte kravene og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt at det vil få tilskudd. Vi har en budsjettramme for tilskudd til læremidler og kan ikke overskride denne. Rammen for tilskuddsordningen er 23.75 millioner kroner. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, vil vi foreta en prioritering av prosjektene ut fra vurderingskriteriene. Noen prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlag få avslag.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ragnhild Daae Bekkevoll.