Hva er den teknologiske skolesekken?

Satsingen skal bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler. Satsingen går fra 2018 til 2022.

Regjeringen har bevilget 450 millioner kroner til den 5-årige satsingen.

Tiltak i satsingen

Satsingen har flere tiltak, blant annet 

Tilskudd til vitensentrene

Tilskuddet skal styrke vitensentrenes arbeid med programmering i grunnopplæringen, og føre til at vitensentrenes geografiske nedslagsfelt økes, slik at elever i en større del av landet får nytte av vitensentrene. Målsettingen med tilskuddet er at elever og lærere skal få økt kompetanse i programmering. Tilskuddsordningen har en ramme på 50 millioner over 5 år og kanaliseres gjennom Vitensenterforeningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!