Oppfølgingsordningen for kommuner

Rapportering og økonomi

Rapportering

Rapportering er en viktig del av kvalitetsutviklingen i kommunene og av ordningen. Den gir tilbakemeldinger til oss som har ansvaret for å drifte og utvikle ordningen. Kommunene bør bruke dette som en anledning for evaluering og refleksjon omkring arbeidet som gjøres i kommunene. Udir vil utarbeide maler for rapporteringen og legger opp til 3 rapporter:

  1. Etter forfasen (år 1) rapporterer kommuner, veiledere og statsforvalter.
  2. Etter første år av gjennomføringsfasen (år 2) rapporterer kommuner og statsforvalter.
  3. Etter endt gjennomføringsfase (år 3) rapporterer kommuner og statsforvalter.

Økonomi

Midlene i ordningen skal brukes slik at de i størst mulig grad styrker utviklingsarbeidet og fører til kvalitetsforbedringer i kommunene. Utdanningsdirektoratet overfører årlig midler til statsforvalter.

Midlene skal gå til:

  • utgifter knyttet til veiledere som er engasjert for arbeid i forfasen.
  • tiltak i kommuner i oppfølgingsordningen, inklusiv veiledning.
  • utgifter i forbindelse med regionale samlinger.

Statsforvalterne gjør kommunene kjent med mulighetene for å søke støtte til tiltak for kvalitetsforbedring i den tiden de er i ordningen. Det vil ikke være midler til å dekke alle utgifter knyttet til alle tiltak og samlinger. Det er opp til statsforvalterne å vurdere hvordan midlene bør brukes i kommunene for å nå målene med ordningen.